Jego celem jest przyspieszenie realizacji inwestycji na kolei oraz maksymalne wykorzystanie środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wspólnie z PKP PLK, przygotowało plan naprawczy, który pozwoli na właściwe zaplanowanie dystrybucji środków unijnych przeznaczonych na polską kolej w taki sposób, by realizacja tak wielu inwestycji w jednym czasie nie spowodowała chaosu oraz paraliżu w przewozach pasażerskich i towarowych.

Ministerstwo rozpoczęło prace nad tzw. specustawą kolejową, która uprości proces inwestycyjny i przyspieszy realizację projektów kolejowych, a także zmniejszy ryzyko niewykorzystania środków unijnych przeznaczonych na rozwój polskiej kolei.

Jednym z celów, jakie MIB stawia przed nowym zarządem PKP PLK, jest poszukiwanie możliwości uruchomienia nieużytkowanych dziś linii kolejowych oraz wzmocnienia tych szlaków, które dziś nie są w pełni wykorzystywane.

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z dnia 4 kwietnia 2016 r.