Od marca 2020 roku łączność 5G na świecie rozwijała się w tempie ośmiu nowych sieci miesięcznie, a przyczyni się to do wejścia na rynek nowych dostawców sprzętu i usług. Eksperci przewidują koniunkturę rynku tzw. Internetu Rzeczy (urządzeń, które komunikują się ze sobą nawzajem i jednocześnie podłączone są do internetu). Wykorzystywane są w procesie produkcji, szpitalach, oświacie, zarządzaniu inteligentnymi miastami, gospodarstwach domowych.

Zobacz też: Przełom dla przedsiębiorców korzystających z nowych technologii

Rozwój łączności w nowym standardzie

Raport "Global Mobile Trends 2021" Raport wydało stowarzyszenie GSM Association (GSMA), które reprezentuje operatorów łączności komórkowej z całego świata. Jak ocenia,  tanieją telefony komórkowe przystosowane do obsługi łączności nowej generacji, co wraz z rozwojem sieci przyczyni się do upowszechnienia 5G w roku 2021 i potem. W ciągu następnych pięciu lat, zdaniem stowarzyszenia, operatorzy komórkowi będą wydawali 80 proc. nakładów inwestycyjnych na rozwój łączności w nowym standardzie, a w ramach tego przedziału czasowego upowszechni się ona wśród 45 proc. światowej populacji.

Sieć 5G, czyli sieć telekomunikacyjna piątej generacji, to standard telekomunikacyjny, który umożliwia zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G 50 lub 100 razy. Technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy czy autonomicznych pojazdów.

Na świecie działa 113 operatorów telekomunikacyjnych oferujących łączność w tym standardzie w 48 krajach. Polska zalicza się do państw, w których sieć 5G działa już komercyjnie. Według GSMA operatorzy oferujący łączność 5G kontrolują około 40 proc. bazy wszystkich abonentów usług telekomunikacyjnych na świecie.
PAP, kkż