We wtorek Sejm na nadzwyczajnym posiedzeniu zagłosował nad ratyfikacją decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom – czyli ratyfikacją tzw. unijnego Funduszu Odbudowy. Za głosowało 290 posłów, przeciw było 33, a 133 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. PAP CSI

Wyrażenie zgody na ratyfikację poparło 211 członków klubu PiS; 20 było przeciwnych, 2 nie wzięło udziału w głosowaniu. Za opowiedziało się też 46 z 47 posłów Lewicy. Za zagłosowało też 22 posłów klubu Koalicja Polska- PSL (jeden wstrzymał się od głosu) oraz całe, liczące 5 posłów, koło Polska2050. Wśród 4 posłów koła Kukiz'15 - dwóch posłów było za ratyfikacją, jeden był przeciwny i jeden wstrzymał się od głosu. Za opowiedziało się też trzech posłów niezrzeszonych, 1 poseł niezrzeszony był przeciw.
Spośród posłów Koalicji Obywatelskiej 127 wstrzymało się od głosu; jeden - Franciszek Sterczewski - opowiedział się za ratyfikacją, 2 nie wzięło udziąłu w głosowaniu. Od głosu wstrzymało się też trzech posłów koła Polskie Sprawy. Przeciw wyrażeniu zgody na ratyfikację opowiedzieli się wszyscy posłowie Konfederacji - 11 osób.

Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy.
Wcześniej Sejm odrzucił 10 poprawek zgłoszonych przez Koalicję Obywatelską i PSL- Koalicję Polską m.in. aby ratyfikację przyjmować za pomocą ustawy, aby utworzyć 16 koszyków regionalnych, aby powołać komitet Sterujący i Nadzorujący realizację Funduszu. Posłowie odrzucili także poprawkę, aby Sejm zobowiązał Najwyższą Izbę Kontroli do corocznego sprawdzania realizacji planu.

Fundusz odbudowy i nowy budżet UE

Z Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać ponad 58 mld euro. Pieniądze te mają być rozdysponowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy, który Rada Ministrów w poniedziałek oficjalnie przekazała do Komisji Europejskiej.

Czytaj także: Finalna wersja Krajowego Planu Odbudowy jest już w Komisji Europejskiej>>

- Porozumienie osiągnięte podczas szczytu UE w 2020 r. zakłada bezprecedensowy poziom wydatków z unijnego budżetu. Składają się na niego wydatki w ramach Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) 2021-2027 oraz tymczasowe i nadzwyczajne środki w ramach Funduszu Odbudowy - w sumie ponad 1,8 biliona euro - poinformował resort rozwoju.

W komunikacie dodano, że w ramach unijnego budżetu, nasz kraj może liczyć na niemal 137 mld euro (w cenach bieżących) bezzwrotnych środków, z Wieloletnich Ram Finansowych oraz w ramach różnych instrumentów Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). Polska uzyska środki m.in. z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji 23,9 mld euro w formie grantów oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek. Z ogólnej puli środków, 20 proc. pieniędzy musi trafić na cyfryzację, a 37 proc. na inwestycje związane ze środowiskiem oraz ochroną zdrowia.