IMD (International Institute for Management Development) World Competitiveness Yearbook (WCY) to publikowany od 1989 r. raport roczny, który stanowi punkt odniesienia w zakresie konkurencyjności krajów. Zawiera analizy porównawcze i trendy, a także statystyki i dane ankietowe oparte na szeroko zakrojonych badaniach. IMD publikuje zestawienie konkurencyjności światowych gospodarek pod nazwą World Competitiveness Ranking (WCR).

333 kryteriach konkurencyjności

- Światowy Ranking Konkurencyjności opiera się na 333 kryteriach konkurencyjności wybranych w wyniku kompleksowych badań z wykorzystaniem literatury ekonomicznej, źródeł międzynarodowych, krajowych i regionalnych oraz informacji zwrotnych od społeczności biznesowej, agencji rządowych i środowisk akademickich. Kryteria te są regularnie weryfikowane i aktualizowane w miarę pojawiania się nowych teorii, badań i danych oraz w miarę rozwoju gospodarki światowej - wyjaśnia IMD.

Czytaj także: Polskie prawo podatkowe w OECD na drugim miejscu od końca>>  

Dania inwestuje i ma stabilne finanse publiczne

Jak podali autorzy rankingu, wyniki gospodarcze Danii "gwałtownie wzrosły, co wynika ze wzrostu napływu inwestycji do kraju, ograniczonego wzrostu cen w porównaniu z innymi rozwiniętymi gospodarkami oraz wzmocnienia finansów publicznych poprzez zmniejszenie długu publicznego i deficytu budżetowego".
Według IMD znaczący wpływ na wyniki Danii miała również poprawa wskaźników związanych ze zdrowiem, takich jak oczekiwana długość życia w chwili urodzenia oraz wskaźnik powszechnego objęcia opieką zdrowotną.

Pełną listę uwzględnionych w rankingu państw publikujemy poniżej:

 

1

Denmark

3

+2

2

Switzerland

1

-1

3

Singapore

5

+2

4

Sweden

2

-2

5

Hong Kong SAR

7

+2

6

Netherlands

4

-2

7

Taiwan, China

8

+1

8

Finland

11

+3

9

Norway

6

-3

10

USA

10

-

-

11

Ireland

13

+2

12

UAE

9

-3

13

Luxembourg

12

-1

14

Canada

14

-

-

15

Germany

15

-

-

16

Iceland

21

+5

17

China

16

-1

18

Qatar

17

-1

19

Australia

22

+3

20

Austria

19

-1

21

Belgium

24

+3

22

Estonia

26

+4

23

United Kingdom

18

-5

24

Saudi Arabia

32

+8

25

Israel

27

+2

26

Czech Republic

34

+8

27

Korea Rep.

23

-4

28

France

29

+1

29

Lithuania

30

+1

30

Bahrain

new

 

 

31

New Zealand

20

-11

32

Malaysia

25

-7

33

Thailand

28

-5

34

Japan

31

-3

35

Latvia

38

+3

36

Spain

39

+3

37

India

43

+6

38

Slovenia

40

+2

39

Hungary

42

+3

40

Cyprus

33

-7

41

Italy

41

-

-

42

Portugal

36

-6

43

Kazakhstan

35

-8

44

Indonesia

37

-7

45

Chile

44

-1

46

Croatia

59

+13

47

Greece

46

-1

48

Philippines

52

+4

49

Slovak Republic

50

+1

50

Poland

47

-3

51

Romania

48

-3

52

Turkey

51

-1

53

Bulgaria

53

-

-

54

Peru

58

+4

55

Mexico

55

-

-

56

Jordan

49

-7

57

Colombia

56

-1

58

Botswana

61

+3

59

Brazil

57

-2

60

South Africa

62

+2

61

Mongolia

60

-1

62

Argentina

63

+1

63

Venezuela