To odzew na wniosek polskich władz, które zwróciły się do Komisji o przekazanie im tej sprawy wskazując, że transakcja może wpłynąć na konkurencję na lokalnych rynkach sprzedaży detalicznej codziennych towarów konsumpcyjnych w kraju. - Zgromadzone przez Komisję dowody potwierdziły, że warunki pełnego przekazania sprawy zgodnie z art. 9 rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw zostały spełnione i że polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest najlepiej przygotowany do oceny skutków transakcji w Polsce - stwierdziła KE w komunikacie.

Z informacji przekazanych przez TESCO wynika, że  łączna wartość aktywów objętych transakcją wynosi 900 mln złotych, a łączne wpływy netto mają wynieść około 819 mln złotych.

Czytaj: Kary za naruszenia reguł konkurencji mogą wkrótce przestać być teorią>>