Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, właśnie ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Celem proponowanych zmian jest objęcie dodatkowym wsparciem przedsiębiorców, do których pomoc już została skierowana na podstawie przepisów rozporządzenia z 26 lutego 2021 r., a których sytuacja – w następstwie wprowadzonych obostrzeń – nadal jest trudna. Ponadto rozszerzenie kręgu adresatów wsparcia o dodatkowe branże objęte dodatkowymi ograniczeniami prowadzenia działalności.

Czytaj także: Będzie 16 nowych kodów PKD w tarczy branżowej>>
 

- Pomoc kierowana będzie do branż, które szczególnie mocno zostały dotknięte konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19. Większość z podmiotów gospodarczych nadal odczuwa negatywne skutki wywołane ograniczeniami na początku pandemii w marcu-kwietniu 2020 r., a obecnie muszą sprostać kolejnym wyzwaniom wywołanym walką z COVID-19 – uzasadnia MRPiT.

Podobnie jak w poprzednich rozdaniach środków pomocowych wsparte zostaną przedsiębiorstwa w których jako rodzaj przeważającej działalności wymieniono kod PKD zawarty w projekcie rozporządzenia.

 

Cztery formy wsparcia

  • - wypłata świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Dofinansowanie będzie udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy.
  • -  wypłata świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego. Świadczenie to będzie udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
  • -  dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie ma być wypłacane przez starostę na podstawie umowy ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.
  • - zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne; zdrowotne; Fundusz Pracy; Fundusz Solidarnościowy; Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

MRPiT: Karanie przedsiębiorców łamiących obostrzenia nie może być pochopne>>

We wszystkich czterech formach pomocy warunkiem jest spadek przychodu z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym

Projekt utrzymuje dotychczasowe rozwiązania oraz przewiduje przedłużenie obowiązujących form wsparcia dla branż gospodarki, w stosunku do których zostały przedłużone ograniczenia. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2021 roku.