Będzie on realizowany w latach 2012-2014. Na 7 międzynarodowym spotkaniu Baltic Fisheries/Environmental Forum kontynuowano dialog pomiędzy sektorem rybołówstwa a sektorem ochrony środowiska.

W dniach 23-25 stycznia 2012 r. w Helsinkach odbyły się dwa spotkania w ramach Konwencji Helsińskiej (HELCOM): Kick-off Meeting of HELCOM Managing Fisheries in Baltic Marine Protected Areas Project (BALTFIMPA 1/2012) oraz 7 międzynarodowe spotkanie Baltic Fisheries/Environmental Forum (HELCOM FISH/ENV FORUM 7/2012). Sekretariat Konwencji Helsińskiej uruchomił projekt BALTFIMPA mający na celu zbadanie wpływu różnych technik połowowych na siedliska i gatunki w obszarach chronionych. Wyniki uzyskane podczas projektu pomogą realizować zadania wynikające z Dyrektywy Ptasiej, Dyrektywy Siedliskowej, Europejskiej Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Unijnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej do 2020 r. Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014. Państwa biorące udział w projekcie mają czas do 1 marca br. na nominowanie morskich obszarów ochrony, na przykładzie których grupy eksperckie będą badały wpływ technik połowowych na siedliska i gatunki.

Źródło: www.ekoinfo.pl, stan z dnia 31 stycznia 2012 r.