- Od kilku lat mamy w Polsce sytuację, w której szereg dużych i skomplikowanych inwestycji nie może być zrealizowanych w zwykłym reżimie ustawowym. Wydaje się, że efektem tego jest powstawanie tzw. specustaw pozwalających na przeprowadzenie niektórych inwestycji z sukcesem. To nie jest sytuacja ani normalna, ani pożądana z perspektywy zasad tworzenia prawa. Choćby z tego względu przepisy dotyczące prowadzenia inwestycji budowlanych wymagają zmiany. Zmiany w prawie budowlanym są również potrzebne z innych powodów. W mojej ocenie wadliwe, a zarazem szkodliwe są istniejące regulacje dotyczące kar jako deliktów administracyjnych. Mam na myśli na przykład karę za samowolę użytkową. Te regulacje są po prostu społecznie szkodliwe. Również opłata legalizacyjna praktycznie uniemożliwia przeprowadzenie legalizacji inwestycji przez osoby niezamożne - mówi prof. Marek Wierzbowski, współautor najnowszego komentarza do prawa budowlanegoWięcej>>>