Prezes UKE opublikował właśnie decyzje określające warunki zapewnienia w budynkach wielorodzinnych dostępu do kabli telekomunikacyjnych sześciu operatorów telewizji kablowych: Netii, UPC, Multimediów, Vectry Investments, INEI oraz TOYI, które wydał 13 maja. W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz na zmniejszenie kosztów nowych robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale także dla abonentów, którzy otrzymają szansę skorzystania z konkurencyjnej oferty oraz dysponentów nieruchomości poprzez organicznie uciążliwych prac instalacyjnych.

 

Prezes UKE podkreśla, że decyzje ujednolicą zasady udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej, wprowadzą spójne terminy, procedury oraz stawki rynkowe związane z udostępnianiem kabli w budynkach na rzecz pozostałych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Decyzje nie mają jednak rygoru natychmiastowej wykonalności, choć prezes UKE liczy iż operatorzy jak najszybciej wdrożą ich postanowienia, aby abonenci mogli wybrać usługi dowolnego dostawcę, nie tylko tego, który wybudował infrastrukturę telekomunikacyjną w budynku.

Podpisane decyzje praktycznie nie różnią się od ich projektów. Prezes UKE skierował je do konsultacji na początku stycznia. Wówczas operatorzy telewizji kablowych skrytykowali je.  Podkreślali, że będą wydane niezgodnie z przepisami i ograniczą konkurencję. Od wydanych już decyzji operatorzy mogą się odwołać.