Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wskazuje, że morska energetyka wiatrowa jest ważną alternatywą dla farm lądowych, które wywołują wiele kontrowersji. Ponadto, GDOŚ zwraca uwagę, że morskie farmy wiatrowe w stosunku do lądowych charakteryzują się dwukrotnie większą produktywnością energii i stabilnością, a ich lokalizacja nie wywołuje protestów społecznych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w wydanej decyzji nałożył na inwestora obowiązek spełnienia szeregu warunków mających na celu zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie jej realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Konieczne jest prowadzenie monitoringu środowiska, w tym monitoringu oddziaływania inwestycji na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. W decyzji stwierdzono ponadto konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
(GDOŚ/DL)

Czytaj: Nowelizacja ustawy o OZE - najważniejsze zmiany >>>