Zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz rozporządzenia w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej mają ograniczyć wpływ pandemii COVID-19 na procedury dot. organizowania i przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych.

- Celem wprowadzanych zmian w rozporządzeniach jest uelastycznienie procedur dotyczących organizowania i przeprowadzania w sytuacjach kryzysowych – takich jak pandemia COVID-19 – postępowań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Rozwiązania mają ograniczać zagrożenie dla zdrowia kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz stworzyć warunki wzmacniające poczucie ich bezpieczeństwa. Nowelizacje rozporządzeń stanowią odpowiedź na potrzeby kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - czytamy w uzasadnieniu resortu. 


Zmiany w organizacji i przeprowadzaniu egzaminów dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych:

  • W sytuacjach szczególnych (stan epidemii, przypadki losowe) możliwe będzie sprawniejsze odwołanie albo zmiana terminów postępowań. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii będzie informował o tym w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym. Informacja będzie również publikowana na stronie ministerstwa. Kandydaci na rzeczoznawców będą mogli w łatwiejszy sposób dowiedzieć się o zmianie terminu albo o odwołaniu przeprowadzenia egzaminów.
  • Procedura zwrotów wniesionych przez kandydatów na rzeczoznawców majątkowych opłat w przypadku odwołania postępowania kwalifikacyjnego przez ministra właściwego jest teraz o wiele prostsza. Opłaty będą zwracane z urzędu, co wpłynie na przyspieszenie tego procesu. Kandydat będzie mógł jednak, tak jak dotychczas, wnioskować o zaliczenie wniesionej opłaty na rzecz innego terminu egzaminu.
  • Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego będzie mógł wycofać wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości albo wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
  • Usystematyzowaliśmy procedury potwierdzania odbycia praktyk zawodowych przez kandydatów na rzeczoznawców majątkowych oraz składania wniosków o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Wpłynie to na łatwiejsze stosowanie tych procedur.

Czytaj także: Wybór metody oszacowania wartości rzeczy przez biegłego źródłem problemów>>