Podpisany dokument jest następstwem sygnowanego w kwietniu ubiegłego roku listu intencyjnego w sprawie restrukturyzacji terenów poprzemysłowych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym ArcelorMittal Poland. Projekt zakłada przekazanie przez spółkę na rzecz Skarbu Państwa terenów zbędnych do prowadzenia obecnej działalności operacyjnej w zamian za uzyskanie tytułu własności do terenów, które spółka wykorzystuje w oparciu o użytkowanie wieczyste. Według wojewody małopolskiego przejęte tereny są dobrze skomunikowane, z infrastrukturą, co daje szansę na stworzenie przestrzeni dla lokowania nowych przedsiębiorstw. Ponadto przekazanie terenów pozwoli na dodanie wyłączonego obecnie z tkanki miasta obszaru przemysłowego do uporządkowanej przestrzeni miejskiej.

www.malopolska.uw.gov.pl