"Idąc bowiem śladem kilku innych państw Unii Europejskiej, m.in.: Finlandii, Irlandii, Słowacji, Rumunii, jak również Niemiec, polski ustawodawca zaimplementował do ustawy o VAT konstrukcję, z której wynika, że w przypadku świadczenia usług budowlanych (wymienionych w dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 14), przy jednoczesnym spełnieniu wymaganych warunków podmiotowych (odnoszących się do stron transakcji), należy stosować mechanizm odwrotnego obciążenia" - wskazuje Redaktor naukowy publikacji Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych .

Michał Murawski wyjaśnia, że zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w inny sposób będzie opodatkowana usługa budowlana świadczona przez jedynego bądź jednego z  wielu wykonawców, generalnych wykonawców działających bezpośrednio na rzecz inwestora danego projektu budowlanego, a inaczej będzie rozliczana (także tożsama z ich świadczeniem) usługa budowlana świadczona przez podwykonawcę na rzecz swojego zleceniodawcy, który nie jest inwestorem, a  także każdego dalszego podwykonawcę na rzecz podwykonawcy stojącego w  łańcuchu dalej, tj. niedziałających bezpośrednio na zlecenie inwestora danej inwestycji budowlanej.

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych
Michał Murawski (red. naukowy), Justyna Okrasińska, Ewa Szelenbaum
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


"Wprowadzony od 1.01.2017  r. mechanizm rozliczania VAT w  przypadku usług budowlanych spotkał się z  aprobatą części ekspertów podatkowych, gdyż niewątpliwie spełnia jedno z  podstawowych założeń działania mechanizmu odwrotnego obciążenia, a  mianowicie ogranicza nadużycia w postaci oszustw podatkowych polegających na wyłudzeniu nieuprawnionych zwrotów podatku naliczonego, które w ostatnich latach (przed wprowadzeniem omawianej nowelizacji) stały się istotnym problemem w branży budowlanej" - podkreśla Michał Murawski w Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych  

W ocenie Murawskiego, oszustwa podatkowe polegające na wyłudzeniu nieuprawnionych zwrotów podatku naliczonego spowodowały „wyciek” znacznych kwot z budżetu państwa poprzez wystawianie faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji, czyli tzw. faktur fikcyjnych. 

Wydawca wskazuje, że w książce Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge), stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r., w sposób kompleksowy i przejrzysty. Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, pracowników organów administracji skarbowej oraz sędziów. Zainteresuje również przedsiębiorców oraz właścicieli firm.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów