Blisko 11 km droga klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego) powstała w systemie 2+1, czyli w układzie naprzemiennym - dwa pasy w jednym kierunku i jeden w przeciwnym. Po obwodnicy mogą poruszać się pojazdy, których nacisk na oś wynosi 11,5 tony.

W ramach przedsięwzięcia zbudowano cztery bezkolizyjne węzły drogowe: dwa umożliwiające wjazd ze starej trasy na obwodnicę i dwa zapewniające komunikację z drogami wojewódzkimi nr 484 i 485, a ponadto 9 wiaduktów i 1 most. Przebudowane zastały również odcinki dróg istniejących przecinających nową obwodnicę. Powstały też urządzenia służące ochronie środowiska i bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Nowa droga objęta została 10-letnią gwarancją. Wykonawcą zadania była firma Budimex S.A. Koszt budowy obwodnicy to ponad 145 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w wysokości do 85% wydatków kwalifikowanych.

Źródło: www.mib.gov.pl, 22 grudnia 2016 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami