Budynki powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie minimalnego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, tzw. EP. Krótko mówiąc, chodzi o to, aby były energooszczędne. Po raz pierwszy wskaźnik zaostrzono w 2014 roku, potem w 2017 roku. Zgodnie zaś par. 329a rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  aktualne wskaźniki przestały obowiązywać 30 grudnia 2020 roku. Od 31 grudnia obowiązują już nowe.

Czytaj w LEX: Standardy energooszczędności w budownictwie od 2021 r. - szanse i kontrowersje >

Nowe wskaźniki, większe koszty

Za ich sprawą  łączne zużycie energii pierwotnej przez nowe budynki ma się zmniejszyć o nieco ponad 20 proc.  Dla budynków jednorodzinnych z 95 do 70, a dla  wielorodzinnych z 85 do 65.  Zaostrzone są też parametry przenikalności dla ścian, okien i stropów.  – W praktyce oznacza to, że w projektach trzeba przewidzieć grubsze okna, izolację, tak aby spełnić minimalne normy – wyjaśnia Przemysław Dziąg, radca prawny z Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Złożone do 30 grudnia projekty mogą jednak przewidywać normy niższe, zgodne z obowiązującymi przepisami.

Nowelizacja rozporządzenia przyjazna dla inwestorów

25 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z  21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pozwoli ona na uniknięcie sytuacji, w której inwestor składając wniosek do dnia 30 grudnia 2020 r., zawierający m.in. wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej obowiązujące na dzień składania wniosku, byłby zobowiązany dostosować wniosek, po weryfikacji przez organ architektoniczno-budowlany, do nowych przepisów, które zaczną obowiązywać od dnia 31 grudnia 2020 r. Dlaczego ta zmiana jest bardzo potrzebna pisaliśmy w artykule ptDomy będą bardziej energooszczędne, ale budowa potrwa dłużej i będzie droższa. Tyle, że aby skorzystać z nowelizacji, projekt musiał dotrzeć do urzędu do 30 grudnia.

Podsumowując -  wniosek złożony do 30 grudnia 2020 r. będzie rozpatrywany wg przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. Natomiast wnioski, które wpłyną od 31 grudnia 2020 r., będą rozpatrywane wg wymagań obowiązujących od 31 grudnia 2020 r.

Czytaj w LEX: Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej w opisie projektu budowlanego, w odniesieniu do budynków wielo i jednorodzinnych, projektu podstawowego oraz zamiennego >