Opóźnienia w realizacji kluczowych inwestycji: Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i budowy Zbiornika Racibórz, które pierwotnie miały zostać oddane do użytku już w 2008 r. i w 2011 r., spowodowały wówczas konieczność przesunięcia daty zakończenia Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej dla Odry z maja 2014 r. na grudzień 2017 r. - wskazuje Izba.

NIK jednoznacznie wskazywała na ryzyko niedotrzymania także tej daty. Izba podkreślała także, że opóźnienia skutkują wzrostem kosztów obsługi zaciągniętej pożyczki z Banku Światowego i kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy oraz opłaty za gotowość środków.

"W 2013 r. powstały kolejne opóźnienia zagrażające nowemu terminowi zakończenia tego zadania określonego w umowie z wykonawcą na 9 stycznia 2017 r. W ocenie NIK ryzyko kolejnego przesunięcia daty zakończenia budowy Zbiornik Racibórz nawet poza rok 2017 jest bardzo realne" - wskazuje Izba w informacji o wynikach kontroli.
(NIK/DL)