Wicepremier Pawlak przypomniał, że tzw. trójpak energetyczny, w skład którego wchodzą prawo gazowe, prawo energetyczne i ustawa o odnawialnych źródłach energii, został przedstawiony w grudniu 2011 r. Po przekazaniu projektów do konsultacji społecznych i międzyresortowych pojawiło się wiele uwag. Wicepremier Pawlak zapowiedział, że najprawdopodobniej do końca czerwca 2012 r. uda się uzgodnić ostateczny kształt projektów.

„Główny nacisk chcemy położyć na wykorzystanie lokalnych zasobów energii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz uprawnienia odbiorców energii” – podkreślił wicepremier Pawlak.

Źródło: www.mg.gov.pl