W związku z tym przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podjęli działania zmierzające do opracowania modelowego sposobu określania obszaru oddziaływania obiektów. 24 czerwca br. w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów odbyło się spotkanie, w trakcie którego przedstawiono wypracowaną metodologię przedstawicielom organów administracji architektoniczno-budowlanej I instancji.

Od prawidłowego określenia tego obszaru zależy np. prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę, ponieważ przekłada się na to, kto będzie uczestniczył w tym postępowaniu na prawach strony. W przypadku projektowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych może też przesądzić o tym, czy inwestor będzie mógł skorzystać z uproszczonej procedury, bo jeśli obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki inwestycyjnej, to wówczas wystarczy tzw. zgłoszenie do właściwego organu. Wadliwie przeprowadzone postępowanie administracyjne może skutkować tym, że wydane decyzje o pozwoleniu na budowę zostaną wyeliminowane z obrotu prawnego.

Komunikat Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów – zawierający podstawowe informacje o nowym obowiązku projektantów – dostępny jest na stronie internetowej >>>

 

Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl, stan z dnia 15 lipca 2015 r.