Rząd chce zwiększyć pomoc Polakom w nabyciu lub budowie pierwszego własnego mieszkania albo domu jednorodzinnego. Od 1 lipca 2023 r. program "Pierwsze Mieszkanie" przewiduje bezpieczny kredyt 2 proc. ze stałą stopą, do którego dopłaca państwo. Teraz kwota z budżetu państwa przeznaczona na kredyt ma wzrosnąć z ok. 11,3 do niemal 16,1 mld zł w latach 2024-2032. To wzrost o blisko 4,8 mld zł" – wskazano w piątkowym komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podano w nim, że według stanu na 23 listopada 2023 r. liczba zawartych umów kredytowych przekroczyła 40,8 tys. Złożono ok. 90,3 tys. wniosków, z czego ponad 69,3 tys. stanowią wnioski zweryfikowane. Łączna kwota bezpiecznych kredytów to ponad 16,5 mld zł.

Czytaj też: Kombinowanie, czyli kredyt 2 proc. za wszelką cenę

W komunikacie podano, że po zmianach maksymalny limit finansowania z budżetu państwa bezpiecznego kredytu 2 proc. może wynieść 1 mld 824 mln zł (w stosunku do zaplanowanych pierwotnie 941 mln zł) w 2024 r., 1,76 mld zł  (w stosunku do 1 mld 107 mln zł) w 2025 r. W 2026 r. limit może wynieść 2 mld 114 mln zł (w stosunku do 1 mld 432 mln zł), w 2027 r. - 2 mld 431 mln zł (a nie 1 mld 725 mln zł), w 2028 r. – 1 mld 959 mln zł (obecnie 1 mld 581 mln zł). W kolejnych latach limity rosną z 1 mld 301 mln zł do z 1 mld 716 mln zł w 2029 r.; z 1 mld 152 mln zł do 1 mld 532 mln zł w 2030 r.; z 1 mld 54 mln zł do 1 mld 411 mln zł w 2031 r. oraz z 1,01 mld zł do 1 mld 351 mln zł w 2032 r.

 

"W projekcie przewidziano również tryb dla ponownego uruchomienia przyjmowania wniosków o bezpieczny kredyt 2 proc. na wypadek wstrzymania działania programu przed zasileniem o dodatkowe środki" – podano w komunikacie.

"Ponowne uruchomienie następować będzie na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, będącego dysponentem środków zasilających fundusz" – stwierdzono także.

KPRM poinformowała, że projektowane przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Warunki uzyskania kredytu 

W komunikacie przypomniano, że bezpieczny kredyt 2 proc., który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą, którą stanowi różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Z dopłaty do rat bezpiecznego  kredytu 2 proc. można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł (w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł).

Dodano również, że drugim filarem programu "Pierwsze Mieszkanie" jest premiowane przez państwo, oszczędnościowe Konto Mieszkaniowe. (is/PAP)