Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych świadczy usługi wywozu odpadów komunalnych, a także jest zarządcą lokalnego składowiska odpadów. Wszczęte w czerwcu 2011 r. postępowanie przeciwko spółce wykazało, że wykorzystując fakt administrowania wysypiskiem odmawiała ona innym przedsiębiorcom składowania tam odpadów. W związku z tym nie mogli zajmować się wywozem odpadów na terenie Kolna. Takie działania PUK uniemożliwiały wejście na rynek swoim konkurentom.

Niedozwolona praktyka trwała w latach 2009-2011. Za nadużywanie pozycji dominującej na lokalnym rynku spółka została ukarana sankcją pieniężną w wysokości 11.475 zł. Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorca odwołał się od niej do sądu.

Źródło: www.uokik.gov.pl