Projekty waste-to-energy to tylko jeden z elementów polityki śmieciowej, na którą należy patrzeć w szerszym kontekście – podkreślił Johan Bonnier, członek Europejskiej Konfederacji Elektrowni Wykorzystujących Odpady. Anna Larsson, z Green Business Norway naszkicowała obecną sytuację w Skandynawii. Podkreśliła, że przetwarzanie odpadów jest zagadnieniem, wokół którego stworzony został społeczny konsensus, działanie biogazowni i spalarni śmieci jest akceptowane i wspierane przez społeczeństwo. W Norwegii wykorzystuje się około 60% energii pochodzących z odpadów resztkowych, zaś w Szwecji – około 50%. David Dornbush, Prezes Clean Tuesday z Francji zwrócił uwagę na problemy z finansowaniem projektów przetwarzających odpady w energię. Finansowanie małych projektów jest równie trudne, co finansowanie wielkich przedsięwzięć. Dodał, że we Francji śmieci raczej się spala, niż poddaje recyklingowi.

Magdalena Rogulska, moderująca dyskusję,  przypomniała, że w Polsce około 80% odpadów trafia na wysypiska śmieci, co stawia nas zupełnie po przeciwnej stronie, niż Szwecję, gdzie składuje się zaledwie niecały 1% odpadów. Jej zdaniem należy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób możemy włączyć społeczeństwo w propagowanie postaw ekologicznych. Johan Bonnier zwrócił uwagę, że pierwszym etapem w gospodarowaniu śmieciami powinny być działania recyklingowe oraz ograniczające produkcję śmieci, a  dopiero później należy pozostałe odpady przetwarzać na energię.

Nawiązując do hasła panelu Anna Larsson, Dyrektor ds. Rynku Polskiego, Green Business Norway, podkreśliła, że waste-to-energy projects są projektami ekonomicznie uzasadnionymi i jednocześnie ekologicznymi. Ważne jest, żeby przy planowaniu tego rodzaju inwestycji myśleć długoterminowo, ponieważ oddziaływanie, oraz korzyści z tych projektów będziemy czerpać w długofalowej perspektywie. Zasada bliskości powinna być zachowana przy projektowaniu tego rodzaju inwestycji – przetwarzanie odpadów powinno odbywać się tam, gdzie te odpady powstają. W dużych miastach powinno się budować duże spalarnie, w mniejszych ośrodkach, odpowiednio mniejsze instalacje. Jej zdaniem przyczyni się to do zoptymalizowania kosztów i utrzymania zasadności ekonomicznej projektów.  

W ramach dyskusji z publicznością, jeden z uczestników spotkania przedstawił projekt Alfa Cut, który opiera się na procesie polimeryzacji katalitycznej odpadów. Jest to jedyna technologia przetwarzania odpadów na paliwo, która została zaakceptowana do dalszych badań i uzyskała finansowanie z UE.

(www.forum-ekonomiczne.pl)