Polski Fundusz Rozwój przypomina, że 18 banków przyjmuje elektroniczne wnioski o subwencje z tarczy finansowej dla mikro, małych i średnich firm tylko do 31 lipca.  Wszystkie wnioski złożone do godzi 23.59 będą rozpatrzone. To informacja ważne zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają małżonków. Oni bowiem do niedawna byli wykluczeni ze wsparcia. Teraz za sprawą zmiany systemu informatycznego i sposobu liczenia pracowników, ich wnioski nie powinny być odrzucane. W przypadku decyzji odmownej, można skorzystać z postępowania wyjaśniającego.

Zobacz procedurę w LEX: Łączenie różnych formy pomocy – zwolnienie ze składek ZUS i pomoc ze środków FP, FGŚP >

Czytaj również: Tajemnicza "czarna lista firm" może pozbawiać wsparcia z PFR >>

 

Procedura wyjaśniająca do końca października, odwoławcza do końca września

Zdarza się jednak, że złożony w tym terminie wniosek będzie rozpatrzony odmownie. Co wówczas? PFR zapewnia, że odpowie na wszystkie reklamacje, bez względu na termin zakończenia programu, czy proces przyjmowania odwołań/reklamacji. Z drugiej strony informuje, że:

  • do 14 sierpnia 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku. Reklamacja może dotyczyć np. odmowy z powodu zalegania ze składkami w ZUS, błędnej weryfikacji liczby pracowników czy postępowania prowadzonego przez fiskusa.
  • do 30 września 2020 roku przyjmowane będą odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku. Odwołanie może dotyczyć jedynie kwoty różnicy (w przypadku uznania pierwotnego wniosku jedynie w części).
  • do 16 października 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla odwołań złożonych do 30 września 2020 roku.

Z danych PFR wynika, że do 27 lipca z tarczy finansowej skorzystało już 332 tys. małych i średnich firm. PFR za pośrednictwem banków wypłacił im ponad 59 milionów złotych.

Zobacz procedurę w LEX: Udzielenie mikroprzedsiębiorcy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w związku z pandemią koronawirusa >

Wypłaty dla dużych firm od sierpnia

Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR, zapewnił we wtorek, że wypłaty z puli 25 mld zł z tarczy finansowej dla dużych firm powinny rozpocząć się w sierpniu. Chodzi m.in. o 10 miliardów złotych na pożyczki płynnościowe do 1 miliarda złotych udzielane na maksymalnie 4 lata i preferencyjnie oprocentowane,  7,5 miliarda złotych na pożyczki preferencyjne w wysokości do 750 milionów złotych udzielane w celu zabezpieczenia płynności w połączeniu z rekompensatą bezpośrednich strat, które mogą być umorzone do 75 proc. wysokości szkody oraz 7,5 miliarda złotych na obniżenie zadłużenia lub inwestycje. 

Sprawdź w LEX: Jak zaksięgować pożyczkę na pokrycie kosztów działalności gospodarczej otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z wystąpieniem COVID-19? >

Co ważne o te pieniądze mogą się także ubiegać średnie firmy - te, które 31 grudnia 2019 roku zatrudniały powyżej 150 pracowników, a ich roczny obrót za 2019 r. przekraczał 100 miliony złotych, które mają lukę finansową przekraczającą 3,5 mln zł i wyczerpały możliwości finansowania z programu dla MŚP.

Czytaj w LEX: Pomoc publiczna udzielana w związku z koronawirusem >