Utworzenie tego funduszu przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Środki dla funduszu będą pochodzić z wypłat z zysku jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa oraz 30 proc. dywidendy z akcji należących do SP. Ma to być "wyodrębnione i elastyczne źródo finansowania kapitałowych celów inwestycyjnych Skarbu Państwa".

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie w środę 5 grudnia br. Jak mówił, prezentując projekt, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot,  "środki z nowego funduszu pozwolą rządowi na realizację polityki gospodarczej - zwiększanie udziału państwa w spółkach i ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej". I dodał, że projekt ma na celu wprowadzenie nowych regulacji oraz korektę niektórych rozwiązań ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustaw zmienionych z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z reformą systemu zarządzania mieniem państwowym.

Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym>>