Komisja Europejska złożyła wniosek w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu w ramach Układu Stowarzyszeniowego między Unią Europejską a Ukrainą. We wtorek rozporządzenie zostało przyjęte zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę UE. Wejdzie w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jego przepisy mają obowiązywać przez rok. W tym czasie zawieszone zostaną wszystkie te taryfy celne, które nie zostały jeszcze zliberalizowane. Zawieszenie obejmuje w szczególności: produkty przemysłowe podlegające zniesieniu cła do końca 2022 r., owoce i warzywa oraz produkty rolne i przetworzone produkty rolne objęte kontyngentami taryfowymi.

PAP