Pytanie
Od 1 września 2013 r. zatrudniliśmy w szkole nauczyciela na umowę o pracę na zastępstwo do czasu powrotu innej nauczycielki. W umowie zostało zawarte zdanie: "rozwiązanie umowy na zastępstwo może nastąpić za trzydniowym wypowiedzeniem zgodnie z art. 331 Kodeksu pracy". Dyrektor chciałby ograniczyć czas trwania umowy zapisem, że zatrudniamy na zastępstwo ale nie dłużej niż do 27 czerwca 2015 r. oraz w powyższym zdaniu o trzydniowym wypowiedzeniu dodać wyraz "wcześniejsze" tak aby to zdanie brzmiało: "wcześniejsze rozwiązanie umowy na zastępstwo może nastąpić za trzydniowym wypowiedzeniem art. 331 k.p.".
W jaki sposób prawidłowo tego dokonać?
Czy powinno to być wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?