Pytanie
Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług opieki nad osobami starszymi w Niemczech. Nie mam żadnego certyfikatu uprawniającego do wykonywania tego zawodu, jednakże jedna rodzina chce skorzystać z moich usług. Aby mieć ubezpieczenie chciałabym zarejestrować działalność gospodarczą i odprowadzać składki ZUS w Polsce.
Czy usługi związane z opieką nad osobami starszymi są zwolnione z VAT niezależnie od tego gdzie są świadczone?
Jak rozliczać wydatki poniesione na terenie Niemiec?
Chodzi o przejazdy, zakup przyrządów, urządzeń potrzebnych do wykonywania usług.
Czy wydatki te powinny być tłumaczone?
Jak przygotowywać rachunki żeby nie budziły żadnych wątpliwości podczas kontroli?