Pytanie
Pracownik został zatrudniony w firmie 15 marca 2001 r. na stanowisku mechanik samochodowy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Osoba ta nie spełnia oczekiwań pracodawcy ze względu na niską wydajność świadczonej pracy. Pracę, która jest przez niego wykonywana w 2 dni inny mechanik wykonuje w pół dnia. Dodatkowo na przestrzeni ostatnich 2 lat pracownik miał 2 wypadki w pracy (pierwszy - skręcenie nogi, drugi - złamanie palca). W rezultacie pracownik pół roku pracuje, a drugie pół przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca zamierza przenieść go na inne stanowisko, które nie jest związane z dotychczasową pracą, także zmniejszyć wynagrodzenie.
Czy pracodawca ma prawo postąpić w ten sposób?
Jakie działania będą dla pracodawcy najkorzystniejsze?
Czy pracownikowi należy wręczyć wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?
Czy w sytuacji, w której pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków a umowa zostanie rozwiązana, pracodawca powinien wypłacić odprawę?