Pytanie
Nauczyciel swą pierwszą pracę zawodową podjął w szkole od 12 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., w której uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w dniu 30 czerwca 2014 r. Następnie został zatrudniony w naszej szkole od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. i w marcu 2015 r. poprosił o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie. W latach 2012-2014 miał zarejestrowaną działalność gospodarczą, w ramach której prowadził zajęcia w świetlicy środowiskowej. W latach 2013/2014 ukończył studia podyplomowe. Zwróciliśmy się o opinię do radcy prawnego, który podjął stanowisko, iż nauczyciel podjął pierwszą pracę zawodową w szkole X, zaś wniosek złożył w kolejnym miejscu pracy. Jednym z warunków przyznania zasiłku jest podjęcie pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole, przez co należy rozumieć pierwsze zatrudnienie po studiach w określonej szkole w charakterze nauczyciela. To stanowisko jest zgodne z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1983 r., III PZP 41/83, OSNC 1984 nr 6, poz. 87, który uznał, że prawo do zasiłku jest uzależnione tylko od podjęcia pierwszej pracy w szkole w charakterze nauczyciela, w tym sensie że zasiłek nie przysługuje, gdy nauczyciel podejmie prace w szkole drugi lub kolejny raz. Radca twierdzi, że nauczyciel nie spełnił jednej z przesłanek.
Czy temu nauczycielowi należy się jednak zasiłek na zagospodarowanie?