Pytanie
W jednostce organizacyjnej jeden z pracowników zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. płac (stanowisko urzędnicze) przebywa na długim zwolnieniu lekarskim. W tym czasie zastępuje go pracownica zatrudniona na czas określony na stanowisku sekretarki (stanowisko pomocnicze). Pracownik po zwolnieniu lekarskim odchodzi na emeryturę.
Czy w takiej sytuacji można zatrudnić na to stanowisko pracownicę, która go zastępuje, korzystając z art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s. jako referenta ds. płac (tzw. awans wewnętrzny), czy należy ogłosić nabór na wolne stanowisko urzędnicze i wyłonić kandydata?