Odpowiedź:
Faktycznie, ligustr pospolity (Ligustrum vulgare L.), to roślina trująca dla ludzi i niektórych zwierząt. Zatem, uzasadnienie wniosku o zezwolenie na usunięcie krzewów jest zasadne, ze względu na zagrożenie jakie może powodować dla małych dzieci. Jednakże, starosta nie może zwolnić gminy z opłaty na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. mimo stwarzanego przez krzew zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wyjątek z art. 86 ust. 1 pkt 4 u.o.p. dotyczy bowiem zagrożenia dla ludzi lub mienia powodowanego przez rośliny w istniejących obiektach budowlanych lub zagrożenia dla funkcjonujących (istniejących) urządzeń przesyłowych. Tymczasem przedmiotowa roślina, a przede wszystkim jej owoce, stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi z uwagi na możliwość ich zjedzenia przez dzieci, podczas gdy przepis odnosi się do bezpieczeństwa, jakie może wywołać krzew rosnący w pobliżu budynku.

Uzasadnienie:
Aby można było mówić o wystąpieniu sytuacji uzasadniającej zwolnienie usuwania krzewów (lub drzew) z obowiązku wniesienia opłaty, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki, tj. musi istnieć obiekt budowlany oraz rosnący krzew musi zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia w tym obiekcie. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane obiekt budowlany to: budynek wraz z urządzeniami technicznymi, budowę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami oraz obiekt budowlany małej architektury. Źródłem zagrożenia nie jest jednak budynek, ale krzewy rosnące w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W związku z tym w każdym przypadku należy indywidualnie ustalić, czy takie zagrożenie występuje, np. czy rozrastające się korzenie krzewów mogą naruszyć substancję budynku albo czy krzew uniemożliwia dostęp do wejścia budynku. itp. Artykuł 86 ust. 1 pkt 4 u.o.p. należy do wyjątków określających sytuacje, w których opłata nie jest pobierana. Stąd, zagrożenie powodowane przez krzew musi być rzeczywiste, zaś usunięcie zagrożenia poprzez jego wycinkę musi stanowić jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia. W analizowanej sytuacji takiego stanu nie da się, w mojej ocenie, wywieźć, a stosowanie interpretacji rozszerzającej w odniesieniu do zagrożenia jest niedopuszczalne. Dlatego, organ powinien zezwolenie wydać, gdyż usunięcie krzewu jest uzasadnione (nigdy nie można przewidzieć, czy małe dziecko nie zje trujących owoców ligustru) ale nie ma podstaw do zwolnienia z opłaty.

Uwagi:

Wszystkie części ligustru pospolitego zawierają ligulinę i ligustrynę obecne w liściach, owocach i zapachu kwiatów, które mogą powodować zatrucie. U małego dziecka już po zjedzeniu jednego czy kilku czarnych owoców. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami