Pytanie
Dnia 12 sierpnia 2013 r. właściciel nabył samochód ciężarowy Mercedes-Benz Antos i zwrócił się z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o zarejestrowanie pojazdu. Do wniosku dołączył fakturę zakupu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych. Z powodu braku aktualnych badań technicznych Starostwo Powiatowe wydało czasowe tablice, oraz pozwolenie czasowe. Właściciel nie dopełnił czynności zmierzających do zakończenia rejestracji i w dniu 10 kwietnia 2015 r. złożył wniosek o umorzenie postępowania w związku ze sprzedażą pojazdu w dniu 10 lutego 2015 r. Samochód od dnia zakupu nie był użytkowany przez właściciela.
Czy zakupiony samochód ciężarowy powinien być opodatkowany podatkiem od środków transportowych?