Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła „Cyfrową Agendę Nadzoru”, czyli plan działań w zakresie nowoczesnych technologii, innowacji i cyberbezpieczeństwa. Krzysztof Zieliński, p.o. dyrektora w Departamencie Cyberbezpieczeństwa Urzędu KNF napisał o niej tak: mamy ambitne plany i nie zawahamy się ich zrealizować. A co do nich należy? Komisja wyróżnia cztery bloki tematyczne:

  • Nowe zjawiska na rynku finansowym, czyli aktywa cyfrowe, crowdfundin, robo-doradztwo, wykorzystywanie mediów społecznościowych, 
  • Wspieranie Fintech, czyli innowacyjnych usług na rynku finansowym, przez stworzenie program Innovation Hub i wirtualnej piaskownicy.
  • Cyberbezpieczeństwo, to przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w chmurze,
  • Elektroniczny urząd – ma sprawić, że dokumenty papierowe zamienią się w cyfrowe, a korespondencja będzie prowadzona w formie elektronicznej.


Prawnicy zajmujący się prawem bankowym nie mają wątpliwości, że przedstawienie agendy można ocenić tylko pozytywnie. – Urząd pokazał nie tylko to, co chce zrobić na zewnątrz, ale także, co planuje wewnątrz – ocenia Wojciech Pantkowski ze Związku Banków Polskich. Chwali przede wszystkim elektronizację urzędu i pomysł powołania wirtualnej piaskownicy dla fintechów, ostrzegają przed przeglądem wytycznych.

 

E-urząd to krok w dobrym kierunku

Poza centralnym repozytorium danych i elektronicznym obiegiem dokumentów UKNF ma przygotować dynamiczne wzory dokumentów oraz wprowadzić wideokomunikcję. Digitalizacja korespondencji ma pozwolić na wnoszenie uwag do pism złożonych przez podmiot nadzorowany w formie komentarzy, o ile zostaną złożone w formie to umożliwiającej. - Zapowiadania elektronizacja zminimalizuje konieczność często wielokrotnego składania tych samych informacji lub dokumentów przez instytucje do różnych departamentów, przyśpieszy i uprości tryb podejmowania decyzji przez KNF oraz umożliwi urzędowi szybsze wychwytywanie sytuacji, które zagrażają stabilności rynku – ocenia Wojciech Kapica, partner w kancelarii SMM Legal, współkierującego departamentem prawa rynków finansowych?
Podobnie uważa Wojciech Pantkowski. Dodaje też, że na elektronizacji zyska sam urząd. – Obecnie wiele informacji, dokumentów jest rozproszonych w wielu departamentach, kiedy powstanie baza, wszystkie trafią do niej, znajdą się w jednym miejscu. To ułatwi też pracę urzędnikom – mówi. Jak podkreśla sam urząd - zwiększy się jego efektywność. - Jeżeli choć część z planowanych działań zostanie zrealizowanych, to będzie można to uznać za duży sukces, bo te plany są niezwykle ambitne i pożądane przez rynek - mówi Michał Nowakowski, radca prawny, autor bloga  www.finregtech.pl

Czytaj w LEX: Michał Nowakowski ocenia wymogi prawne w świetle projektowanego rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące 
zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej >>

Szybka reakcja na nowe technologie i zjawiska na rynku finansowym

W agendzie KNF zapowiedział też: opublikowanie wkrótce nowego komunikatu w sprawie korzystania z usług chmurowych, aktualizację rekomendacji i wytycznych w obszarze ryzyka IT oraz szeroko pojętą analitykę obszaru cyberbezpieczeństwa sektora finansowego. Tutaj eksperci mają już pewne obawy. Wojciech Kapica uważa, że taki przegląd może być wyzwaniem dla instytucji finansowych zarówno pod względem organizacyjnym jak i technicznym.  - To wyzwanie będzie również istotne z punktu widzenia presji kosztowej występującej w prawie wszystkich instytucjach finansowych – mówi Wojciech Kapica.

Michał Ćwiakowski, szef praktyki regulacji bankowych i finansowych w kancelarii Gawroński & Partners, uważa jednak, że biorąc pod uwagę tempo rozwoju technologii, obecnie obowiązujące rekomendacje nadzoru mogą być już przestarzałe w niektórych punktach i dobrze, żeby zostały uaktualnione. 

Eksperci za to chwalą chęć uregulowania zagadnień związanych z kryptoaktywami oraz rozwijającym się crowdfundingiem. - Ważne jednak, aby zachowały one spójność z unijnymi inicjatywami legislacyjnymi  – podpowiada Michał Ćwiakowski. KNF planuje też m.in. wydanie wytycznych dotyczących robo-doradztwa, a także wytycznych w sprawie wykorzystania mediów społecznościowych do komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami.

Urząd bardziej otwarty

Eksperci jednak  nie mają wątpliwości, że publikacja agendy to zwrot w sposobie działania urzędu. - Pokazuje to nową jakość w komunikacji – podkreśla Wojciech Kapica. - Już sama prezentacja przez nadzorcę strategii swoich działań w najbliższym okresie zasługuje na docenienie, gdyż otwarta komunikacja z uczestnikami rynku pozwoli im nie być zaskakiwanym przez działania nadzorcy oraz umożliwi zrozumienie kierunku planowanych działań nadzoru, co może przełożyć się na wzrost zaufania – dodaje Kapica.