W czwartek 14 marca o godz. 12.30 rozpocznie się internetowa debata pt. Compliance w podmiotach rynku finansowego - AML i UOPZ w praktyce. W dyskusji weźmie udział trzech znanych i cenionych ekspertów: prof. Michał. Królikowski, adwokat, arbiter Sądu Polubownego przy Prokuratorii Rzeczpospolitej, dr hab. Marcin Olszak, radca prawny, adiunkt w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wojciech Kapica, współkierujący departamentem prawa rynków finansowych kancelarii SMM Legal. Skąd pomysł na debatę?
- Zdaniem rynków na sektor regulowany w Polsce nadciąga prawdziwe regulacyjne tsunami – mówi Piotr Welenc, zastępca dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC w Wolters Kluwer Polska, który poprowadzi dyskusję. - Przedsiębiorstwa i instytucje finansowe muszą prawidłowo zinterpretować i wdrożyć zapisy nowych regulacji prawnych, my chcemy im w tym pomóc – mówi Piotr Welenc. 

Wojciech Kapica przyznaje, że regulacyjne tsunami nie słabnie. - W Polsce procedowana jest ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która wraz z regulacjami unijnymi oznacza  spore wyzwanie dla instytucji finansowych. Do 3 grudnia 2018 na przykład musimy wdrożyć dyrektywę  (UE) 2018/1673 w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (tzw. dyrektywa AML VI).  Za jej sprawą karze będą podlegać popełnione umyślnie m.in. taki czyny: jak ukrycie lub zatajenie prawdziwego charakteru mienia, jego źródła, miejsca położenia, rozporządzania nim, przemieszczania, praw odnoszących się do niego, ze świadomością, że mienie to pochodzi z działalności przestępczej czy nabycie, posiadanie albo użytkowanie mienia, ze świadomością w momencie jego otrzymania, że mienie to pochodzi z działalności o charakterze przestępczym - tłumaczy Kapica.

-------------------------------------------------------------------------------------
Chcesz obejrzeć internetową debatę o compliance w podmiotach rynku finansowego?
Zarejestruj się on-line. To nic nie kosztuje!

-------------------------------------------------------------------------------------

Podczas internetowej debaty eksperci omówią już obowiązujące i planowane regulacje prawne kluczowe dla sektora finansowego; m.in. procedowaną w Sejmie ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ale też regulacje unijne, m.in.: AML, PSD2, PAD.  Powiedzą, jak interpretują przepisy, jak należy je wdrażać, by osiągnąć zgodność i dobrze zarządzać ryzykiem jej braku. By móc obejrzeć debatę, wystarczy on-line wypełnić krótki formularz rejestracyjny. Po zakończeniu wykładu uczestnicy będą mieli także możliwość zadawania pytań.