Prawa nitka tunelu ma już 100 metrów długości, a lewa 36 metrów.

„Drążenie tunelu jest przewidziane na dwa lata. Obecnie posuwamy się do przodu z prędkością dwóch metrów na dobę i wszystko idzie zgodnie z planem. Po wydrążeniu przystąpimy do montażu niezbędnych instalacji i wykonania jezdni” – powiedział Kornaś.

Metoda o nazwie Adecco RS pozwala na drążenie tunelu całą szerokością przekroju, dzięki badaniom wyprzedzającym. Polega to na wcześniejszym wierceniu otworów i pobieraniu próbek urobku. W ten sposób inżynierowie mogą przewidywać i kontrolować naprężenia oraz ruchy górotworu. Ta metoda daje odpowiedź, jakiego materiału skalnego można się spodziewać. Jeżeli pojawią się twarde skały, rozpocznie się drążenie przy użyciu materiałów wybuchowych.

„Materiał skalny jest na tyle urabialny, że na razie nie ma potrzeby stosowania materiałów wybuchowych. Są to łupki wymieszane z piaskowcem” – wyjaśnił kierownik budowy.

Codziennie przy drążeniu tunelów pracuje 180 pracowników. Są to głównie Włosi. Inżynierowie współpracują z naukowcami z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, którym dostarczane są próbki urobku. Naukowcy z AGH prowadzą monitoring parametrów drążonych skał i kontrolują naprężenia górotworu.

Na bieżąco przy drążeniu powstają odpowiednie zabezpieczenia. Wydrążone ściany pokrywane są betonem natryskowym i wzmacniane stalowymi żebrami. Pod koniec lipca zacznie się drążenie kolejnych dwóch nitek, z drugiej strony góry Luboń Mały, od strony południowej.

Nad każdym wlotem do drążonych tuneli robotnicy ustawili figury św. Barbary – patronki górników.

Drążenie tunelu rozpoczęto 6 marca b.r. Inwestycję realizuje włoska firma Astaldi z Rzymu. W procedurze przetargowej zaproponowała najniższą cenę 968 mln 871 tys. zł.

Niezależnie od budowy tunelu, trwa budowa dwóch odcinków dwupasmowej Zakopianki, które połączą się tunelem. Odcinek drogi Lubień-Naprawa (do wejścia do tunelu) wykonuje polsko - ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A. z Warszawy i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa. Kolejny odcinek Skomielna Biała - Chabówka oraz odcinek drogi krajowej nr 47 od Rabki - Zdroju do Chabówki buduje włoska firma Salini. (PAP)