Raport podkreśla pozytywną rolę lasów w rozwiązywaniu wyzwań obecnych czasów, m.in. zmian klimatu i rozwoju gospodarczego. Zwiększona powierzchnia lasów oraz zrównoważona gospodarka leśna pozytywnie wpływają na klimat poprzez wiązanie CO2 z atmosfery i magazynowanie węgla w biomasie, glebach, a także produktach leśnych. Jak wynika z opracowania, poziom średniej rocznej sekwestracji węgla od 2005 do 2015 wynosił 719 mln ton, co odpowiada ok. 9 proc. emisji netto gazów cieplarnianych w Europie.

Warto zaznaczyć, że ponad 70 proc. powierzchni lasów w Europie, czyli 155 mln ha posiada plany urządzania lasów. Oznacza to nie tylko planowe zarządzanie, ale również coraz lepsze rezultaty w zakresie ochrony lasów przed chorobami, szkodnikami zewnętrznymi, a także zmieniającymi się czynnikami klimatu i środowiska.

Raport odnosi się także do kwestii ekonomicznych. Sektor leśny w Europie zapewnia miejsca pracy co najmniej trzem milionom osób. Dodatkowo generuje przychody dla niezliczonej grupy osób związanych pośrednio z lasami lub sektorem, w tym prywatnych właścicieli, pracowników i usługodawców, których często nie obejmują statystyki zatrudnienia. Udział sektora leśnego w europejskim PKB wynosi 103 mln euro rocznie. Europa nadal pozostaje jednym z największych na świecie producentów drewna okrągłego. Pomimo ostatniej recesji gospodarczej ocenia się, że sektor leśny jest na stabilnej ścieżce rozwoju i ożywienia.

Dane z raportu potwierdziły, że zrównoważona gospodarka leśna przynosi pozytywne rezultaty. Postępy w zakresie zrównoważonego leśnictwa w ciągu ostatnich 25 lat objęły rozwój polityki, poprawę regulacji prawnych, doskonalenie mechanizmów monitorowania i oceny stanu zasobów leśnych zarówno na poziomie Europy jak i poszczególnych państw.

Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem: www.foresteurope.org/fullsoef2015

(www.lasy.gov.pl)