Ponieważ w niektórych przypadkach wskazane w decyzjach o zamknięciu składowiska odpadów m.in. harmonogramy prac rekultywacyjnych wymagają aktualizacji, projekt wprowadza podstawę prawną do dokonania takich zmian.

Nowelizacja ma umożliwić dokończenie prac rekultywacyjnych oraz skorzystanie ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczonych na te prace.

Posłowie zdecydowali ponadto, że prawa i obowiązki wynikające z decyzji o zamknięciu składowiska odpadów będą mogły być przeniesione na inny podmiot. Będzie to możliwe za zgodą tego podmiotu oraz pod warunkiem, że da on rękojmię prawidłowego wykonania przejętych praw i obowiązków. Zgodnie z nowelizacją, do zmiany wydanych decyzji o zamknięciu składowiska oraz podjęcia decyzji o przeniesieniu na inny podmiot wynikających z nich praw i obowiązków będzie uprawniony marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

(www.sejm.gov.pl)