- VentureEU jest ważnym dodatkiem do europejskiego rynku kapitałowego. Mimo że do tej pory udzieliliśmy wsparcia ponad pięciuset funduszom, jest to pierwszy raz, kiedy UE stworzyła tak bezprecedensowy program. EFI jest dumny z bycia częścią tak innowacyjnej inicjatywy – powiedział Pier Luigi Gilbert, dyrektor generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).

Czytaj: Polski start-up otrzyma prawie 2 mln euro >>

Choć kapitał wysokiego ryzyka (VC) ma duże znaczenie dla dobrze prosperującej unii rynków kapitałowych, to wciąż jest słabo rozwinięty w Europie. W 2016 r. inwestorzy VC zainwestowali w UE ok. 6,5 mld euro, a w USA - 39,4 mld euro. Co więcej, fundusze VC w Europie są zbyt małe – średnio 56 mln euro w UE w porównaniu z 156 mln w USA. W rezultacie przedsiębiorstwa te przenoszą się do ekosystemów, w których mają lepsze szanse na szybki rozwój. Liczba przedsiębiorstw, którym udało się uzyskać wartość rynkową ponad 1 mld dolarów, wynosiła pod koniec 2017 r. 26 przedsiębiorstw w UE, w porównaniu do 109 w USA i 59 w Chinach.- W kapitale wysokiego ryzyka, rozmiar ma znaczenie! Dzięki VentureEU wielu innowacyjnych przedsiębiorców w Europie zrealizuje inwestycje, których potrzebują, aby wprowadzać innowacje i odnieść sukces na skalę światową – powiedział Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji ds. miejsc pracy, wrosty, inwestycji i konkurencyjności,

VentureEU ma zapewnić nowe źródła finansowania, dając europejskim innowatorom możliwość przekształcenia się w wiodące przedsiębiorstwa światowe. Oczekuje się, że około 1500 przedsiębiorstw typu start-up i scale-up w całej Europie uzyska dostęp do funduszy. Jak? Dzięki VetureEU sześć wybranych funduszy: Isomer Capital,  Axon Partners Group, Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management i Schroder Adveq otrzyma z Unii 410 mln euro w ramach inwestycji w rynek kapitału wysokiego ryzyka.  Z pierwszymi dwoma funduszami EFI już podpisało umowy i można się z nimi kontaktować w sprawie pozyskania finansowania. Z pozostałymi czterema porozumienie ma być zawarte jeszcze w tym roku.

Pieniądze ta mają im pozowlić zebrać do 2,1 mld, które z kolei uruchomią inwestycje w innowacyjne europejskie przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up. Pieniądze te zainwestuje w kilka mniejszych funduszy inwestycyjnych, obejmując projekty w co najmniej czterech krajach europejskich. Finansowanie ma być skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji z różnych sektorów, ale w szczególności dofinansowane mają być technologie informacyjno-komunikacyjne, cyfrowe i medyczne oraz nauki o życiu czy efektywność energetyczna.

- VentureEU doprowadzi do zwiększenia ilości oraz średniego rozmiaru kapitału wysokiego ryzyka. Pomoże również naszym przedsiębiorstwom typu start-up o dużym potencjale pozostać i rozwijać się w Europie, w pełni korzystając z jednolitego rynku – powiedziała Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.