Fizjoterapeuci mogą wykonywać swój zawód w nowej formie – jako indywidualne lub grupowe praktyki zawodowe. Praktyki te, podobnie jak praktyki pielęgniarek i położnych, muszą spełniać określone warunki prowadzenia działalności leczniczej. Jednym z głównych warunków jest obowiązek posiadania od 1 czerwca 2019 roku odpowiedniej polisy odpowiedzialności cywilnej OC. 

Obowiązek ubezpieczeniowy obejmuje fizjoterapeutów, którzy posiadają własną działalność gospodarczą. Co oznacza w praktyce konieczność zakupu OC?

Tu dostępne jest nowe rozporządzenie w sprawie obowiązkowego OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą >

Dziś każdy fizjoterapeuta prowadzący własną działalność gospodarczą może wybrać formę jej wykonywania, natomiast niezależnie od podjętej decyzji, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Polisy dla podmiotu leczniczego i praktyki fizjoterapeutycznej różnią się wysokością sum ubezpieczenia. Jako podmiot leczniczy fizjoterapeuci muszą posiadać wyższe sumy ubezpieczenia. Jest to minimum 75 tys. euro na jedno i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Z kolei dla praktyki fizjoterapeutycznej, te kwoty wynoszą odpowiednio – 30 tys. euro i 150 tys. euro. 

 

Nowe stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC dla podmiotów leczniczych - czytaj tutaj>>

 

Własna działalność gospodarcza w formie praktyki fizjoterapeutycznej

Po 1 czerwca 2019 roku, chcąc zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, należy wykazać się polisą obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą z odpowiednimi sumami gwarancyjnymi. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Brak polisy uniemożliwi rejestrację praktyki fizjoterapeutycznej w rejestrze i w konsekwencji także prowadzenie dalszej działalności w tej formie.

Zobacz zestawienie: Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą >

Własna działalność gospodarcza w formie podmiotu leczniczego

Czy fizjoterapeuci, którzy mają podmiot leczniczy i już wcześniej kupili polisę obowiązkowego ubezpieczenia muszą podjąć jakieś działania związane z ubezpieczeniem po 1 czerwca 2019?

Nie. Jeśli nie chcą przerejestrować podmiotu i zamieniać go w praktykę fizjoterapeutyczną, to nie muszą podejmować żadnych działań. Obecna polisa ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest ważna i nie trzeba jej zmieniać. 

 
Fizjoterapeuta sam planuje i zmienia leczenie, a pacjenci dzwonią do NFZ - czytaj tutaj>>


Praca na etacie

Fizjoterapeutów pracujących na etacie ustawodawca nie objął nowym obowiązkiem zakupu ubezpieczenia. Obecnie jako pracownik etatowy fizjoterapeuta ponosi bowiem odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości trzech wynagrodzeń. Jednak w tym przypadku dobrym zabezpieczeniem może się okazać dobrowolna polisa OC.

Przeczytaj w LEX: Udostępnianie dokumentacji medycznej: ostatnie zmiany oraz najczęstsze wątpliwości >

Jeśli pracodawca był ubezpieczony na niskie kwoty, a szkoda była wysoka, koszty mogą być pokryte z pensji fizjoterapeuty. Dobrowolna polisa OC chroni majątek w sytuacji, w której fizjoterapeuta popełni błąd w sztuce i sąd uzna, że musi naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. W takiej sytuacji ubezpieczyciel pokryje koszty do wysokości sum gwarancyjnych polisy, którą posiadamy.  

 

Prezydent podpisał ustawę i fizjoterapeuci będą mogli prowadzić praktyki zawodowe - czytaj tutaj>>

Praca na umowie zleceniu

Jeszcze inną sytuację mają fizjoterapeuci pracujący na umowach zlecenie. Wprawdzie ta grupa także nie musi mieć obowiązkowego OC, jednak trzeba pamiętać, że w myśl przepisów pracując na zlecenie – fizjoterapeuta ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody. Zatem sąd może zadecydować, że fizjoterapeuta, który popełnił błąd, musi pokryć koszt operacji, wypłacić zadośćuczynienie za ból i cierpienie pacjenta, a nawet zdecydować o rencie dla pacjenta, który stracił możliwość powrotu do pracy. 

Przeczytaj w LEX: Wizyta fizjoterapeutyczna: przebieg, możliwość przeprowadzenia, odpowiedzialność, dokumentacja >

Fizjoterapeuci powinni pamiętać, że mając polisę obowiązkową, zgodnie z decyzją ustawodawcy są ubezpieczeni tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że ochroną nie są objęte chociażby szkody w mieniu pacjentów, czy szkody u osób postronnych przebywających na terenie placówki. Taką ochronę można dokupić w formie ubezpieczenia OC dobrowolnego.