1 kwietnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych odnosząca się do zawodów, których przedstawiciele mogą zawiązać spółkę partnerską. Obecnie taką spółkę zawrzeć mogą również osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty (art. 88 k.s.h.). Dotychczas z zawodów medycznych prawo do założenia spółki partnerskiej przewidziano dla aptekarzy, lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, pielęgniarek i położnych.

- Oznacza to, że obecnie grupowa praktyka fizjoterapeutyczna może być prowadzona w formie spółki. Do wyboru fizjoterapeuci mają spółkę cywilną, jawną albo partnerską – wskazuje Paweł Adamkiewicz, wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 


Fizjoterapeuci protestują w maju, będą głodować i pójdą na zwolnienia - czytaj tutaj>>
 

Spółka partnerska

W art. 86 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h) spółkę partnerską definiuje się jako spółkę osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Zobacz: Spółka partnerska - komentarz, wzory dokumentów i ważne orzeczenia sądów >

- Spółka partnerska, jak każda spółka osobowa, nie posiada wprawdzie odrębnej osobowości prawnej,  ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, jak również prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wynika to z art. 8 k.s.h. Jednocześnie taką spółkę założyć mogą tylko osoby wykonujące określony zawód. Lista tych profesji wynika w szczególności z art. 88 k.s.h. Określenie wolnego zawodu wykonywanego w ramach danej spółki musi znaleźć odzwierciedlenie w firmie, czyli nazwie spółki – wyjaśnia radca prawny Anna Jóźwik z Kielc.

Zobacz procedurę: Spółki osobowe a podatek dochodowy >

 


 Zgodnie zaś z art. 86 k.s.h. spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Z przepisów wynika również, że partnerami w spółce partnerskiej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, jeśli są uprawnione do wykonywania wolnych zawodów wymienionych w art. 88 k.s.h.

- Cechą charakterystyczną spółki partnerskiej, są także szczególne zasady odpowiedzialności partnerów za zobowiązania. Odpowiedzialność ta jest ograniczona w porównaniu chociażby do odpowiedzialności wspólników spółki jawnej. Każdy z partnerów nie ponosi bowiem odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Partnerzy nie ponoszą też odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę, które podlegały kierownictwu innego partnera. Umowa spółki może natomiast powyższe zasady odpowiedzialności zmodyfikować, rozszerzając ją – zauważa mecenas Anna Jóźwik.

- Spółka partnerska pozwala dzielić wspólne koszty, w tym koszty zaopatrzenia w środki higieniczne i prowadzić np. wspólną recepcję. Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej – zauważa Paweł Adamkiewicz.  


Fizjoterapeuta sam planuje i zmienia leczenie, a pacjenci dzwonią do NFZ - czytaj tutaj>>

 

Czy spółka partnerska zainteresuje fizjoterapeutów?

Jak wskazuje Magdalena Madej, fizjoterapeuta z Gabinetu Chiropraktyki i Fizjoterapii w Sopocie, większość fizjoterapeutów pracuje w sektorze państwowym na umowach o pracę. Część fizjoterapeutów założyła jednak własną działalność gospodarczą, zazwyczaj oznaczaną jako działalność fizjoterapeutyczna.

- Ja kilka lat temu rozważałam podjęcie z innym fizjoterapeutą działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego, ale po przeliczeniu kosztów takiego przedsięwzięcia okazało się, że nie jest to opłacalne. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na prowadzenie dwóch niezależnych od siebie działalności gospodarczych – podkreśla Magdalena Madej z sopockiego gabinetu.

Zobacz: Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeutów >

- Fizjoterapeuci mają nowe możliwości działania. Co ważne do założenia spółki partnerskiej nie jest wymagany kapitał zakładowy. To istotny element, szczególnie w przypadku niewielkich przedsiębiorstw, jakimi są praktyki fizjoterapeutyczne. Przypominam też o bardzo ważnym obowiązku: praktyki fizjoterapeutyczne muszą być zarejestrowane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów za pośrednictwem strony https://rpwdl.csioz.gov.pl/ - mówi Paweł Adamkiewicz, wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Jak zauważa wiceprezes KIF, fizjoterapeuci bez konieczności prowadzenia podmiotu leczniczego, mogą łączyć swój indywidualny potencjał i wykonywać zawód w grupowej praktyce fizjoterapeutycznej. Podkreśla on, że prowadzenie praktyki na zasadach spółki partnerskiej oznacza, że każdy fizjoterapeuta - partner prowadzi „swoją” praktykę, która stanowi jednak całość organizacyjną funkcjonującą jako jedna praktyka prowadzona przez kilku fizjoterapeutów. Lokal tej spółki oznacza miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach jednej praktyki przez kilku wspólników. Pacjent korzysta nie z usług praktyki spółki partnerskiej, lecz z usług partnera-wspólnika jako osoby wykonującej zawód w lokalu spółki partnerskiej - dodaje Paweł Adamkiewicz, wiceprezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 

Zobacz: Odpowiedzialność cywilna fizjoterapeutów >

- Nie wydaje mi się, że aby wielu fizjoterapeutów było zainteresowanych zakładaniem spółek (w tym i spółki partnerskiej). Jeśli już, to podejmą oni decyzję o zawarciu umowy spółki cywilnej. Mam wielu znajomych, którzy są fizjoterapeutami i tylko dwie osoby spośród nich zdecydowały się na zawiązanie 2-3 osobowych spółek– podsumowuje fizjoterapeuta Magdalena Madej.

Zobacz: Spółka cywilna - komentarz, wzory dokumentów, pytania i odpowiedzi >