II konferencja naukowa „Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia” odbędzie się 21 maja 2019 r. w kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.  Jej organizatorami są: Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Katedra Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

- Ważne jest, by podkreślić jak ważne w opiece zdrowotnej jest połączenie ekonomii i prawa – mówi prof. Irena Lipowicz, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW. – Trzeba uświadomić sobie jak wielkie oszczędności mogą wynikać z zastosowania rozwiązań telemedycznych na szerszą skalę, dlatego przedmiotem dyskusji będą innowacje, których jest coraz więcej w ochronie zdrowia, a niestety nadal prawnie wiele kwestii nie zostało uregulowanych. To  blokuje sięganie po te nowoczesne rozwiązania.


Telewizyty już są, za chwilę wirtualne przychodnie - czytaj tutaj>>

 


Prywatna opieka docenia telemedycynę

Prof. Irena Lipowicz podkreśla, że prywatna opieka zdrowotna dużo częściej sięga po rozwiązania telemedyczne w postaci telewizyt, czatów z lekarzami czy telekonsultacji. Dla publicznych placówek nadal wyzwaniem jest umówienie i odwołanie wizyty pacjenta poprzez internet.

- Z powodu ograniczonego lub niemożliwego dostępu do opieki specjalistycznej dochodzi w Polsce do wykluczenia społecznego osób starszych i samotnych, szczególnie w małych miejscowościach i wsiach, rozwiązaniem może być teleopieka – mówi prof. Lipowicz. – Wprowadzanie innowacji w medycynie to także wyzwanie prawne. Przy wizytach na odległość odpowiedzialność ulega rozproszeniu, podzieleniu. Warto wprowadzić obowiązkowe dyżury obsługi technicznej, bo gdy sprzęt zawodzi, na miejscu powinien być obecny inżynier medyczny, który jest wzywany w razie awarii. Teraz takiego obowiązku nie ma i pacjenci są narażeni na niebezpieczeństwo – dodaje prof. Lipowicz.

 

Telemedycyna i eHealth w sektorze opieki zdrowotnej - czytaj tutaj>>

 


Sztuczna inteligencja w medycynie

Kolejnym krokiem w medycynie jest wykorzystanie algorytmów „sztucznej inteligencji” i tzw. technik uczenia maszynowego, które mają za zadanie jeszcze bardziej odciążyć lekarzy i poprawić komfort pacjenta.

- Na konferencji będzie poruszona kwestia definiowania tych pojęć oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy  w obecnym stanie prawnym możliwe jest wykorzystanie tego typu rozwiązań technologicznych w medycynie - wskazuje dr Sebastian Sikorski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, adwokat specjalizujący się w prawie medycznym.

 

NFZ: 4 miliardy złotych więcej od lipca, by było na podwyżki dla pominiętych zawodów - czytaj tutaj>>

NFZ płaci tylko w kardiologii i geriatrii

Kolejna ważna sprawa dotyczy ponoszenia kosztów związanych z telemedycyną. Dziś Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za telekonsultacje kardiologiczne i geriatryczne. Brak ustalonej formy finansowania świadczeń z zakresu telemedycyny blokuje jej rozwój.

- NFZ powinien przejąć te koszty, bo to dopiero da pacjentom pełen dostęp do takich usług – podkreśla prof. Lipowicz.

Udział w konferencji wezmą prawnicy, ekonomiści i lekarze oraz osoby zarządzające w ochronie zdrowia. Wydawnictwo Wolters Kluwer organizuje panel w ramach tej konferencji dotyczący przyszłości rozwoju telemedycyny w Polsce pt.: "Telewizyty i przychodnie  wirtualne - czego nam jeszcze brakuje do rozwoju telemedycyny w Polsce".  

Na konferencję można się zarejestrować na stronie http://kpaist.uksw.edu.pl/ii-konferencja-naukowa-wyzwania-innowacyjnosci-dla-ekonomii-i-prawa-w-ochronie-zdrowia/