Przepisy, które implementują do polskiego prawa przyjęte przez Komisję Europejską akty wykonawcze związane ze śledzeniem ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych, zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W kwietniu 2018 r. trafił on do konsultacji społecznych, ale dopiero 2 kwietnia ustawa została podpisała przez prezydenta.

Producenci wyrobów tytoniowych mają mało czasu na to, by przygotować się do zmian związanych z wprowadzeniem tzw. dyrektywy tytoniowej. Jeśli po 20 maja br. producenci nie będą w stanie spełnić wymagań unijnej regulacji, nie będą mogli sprzedać żadnej nowej paczki papierosów. Zgodnie z prawem sklepy będą mogły tylko wyprzedać paczki papierosów wyprodukowane do daty wejścia nowych przepisów. Bez funkcjonującego systemu żadna paczka papierosów nie będzie mogła opuścić fabryki.

 

Rząd nie przyjął projektu, nie wiadomo jak realizować dyrektywę tytoniową - czytaj tutaj>>

 

Nowe obowiązki dla producentów

Przepisy unijne nakładają nowe obowiązki na producentów wyrobów tytoniowych, ale także na hurtownie. Decyzja Komisji UE z 24 listopada 2015 r. Komisja Europejska wprowadza system śledzenia wyrobów tytoniowych Track&Trace, by wyeliminować z obrotu nielegalne wyroby tytoniowe. System wymaga rejestracji producentów, linii produkcyjnych, importerów, dystrybutorów, punktów detalicznych i śledzenia produktów począwszy do fabryki na hurtowniach skończywszy.

Zgodnie z tymi przepisami każdy sklep, który sprzedaje wyroby tytoniowe będzie musiał być zarejestrowany z systemie śledzenia paczek. Takie monitorowanie produktów wymaga istnienia identyfikatora produktu. To kod alfanumeryczny oraz 2D nadrukowany podczas produkcji na paczce papierosów.

W ustawie uregulowano m.in.: obowiązki producentów lub importerów papierosów w zakresie przekazywania próbek papierosów organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale także zasady wydawania niepowtarzalnego identyfikatora (producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej jest obowiązany do zapewnienia oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobów tytoniowych niepowtarzalnym identyfikatorem drukowanym lub umieszczanym w sposób nieusuwalny i trwały).

Sprzedaż papierosów w Polsce zagrożona coraz bardziej - czytaj tutaj>>

 

Jakie opłaty?

W ustawie podana jest także maksymalna opłatę za wygenerowanie i wydanie jednego niepowtarzalnego identyfikatora oraz obowiązek producentów lub importerów wyrobów tytoniowych przeznaczonych na rynek krajowy do występowania o niepowtarzalny identyfikator do podmiotu wydającego identyfikator, zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/574.

Zawiera także podstawę prawną do wydawania decyzji administracyjnej na podstawie, której nowatorskie wyroby tytoniowe mogą być udostępniane po raz pierwszy w celu dalszej sprzedaży albo udostępniane po raz pierwszy w celu wprowadzenia do obrotu.

W ustawie zawarto przepisy przejściowe, regulujące sprawy, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy.

Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia odpowiednich okresów przejściowych dla poszczególnych kategorii wyrobów tytoniowych, przepisy ustawy dotyczące stosowania niepowtarzalnego identyfikatora oraz odpowiedniego zabezpieczenia wchodzą w życie dla papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania od dnia 20 maja 2019 r., natomiast dla pozostałych wyrobów tytoniowych od dnia 20 maja 2024 r. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.