Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która ma wprowadzić prawo UE. Przepisy unijne nakładają nowe obowiązki na producentów wyrobów tytoniowych, ale także na hurtownie. Wprowadza je decyzja Komisji UE z 24 listopada 2015 r. Komisja Europejska wprowadza system śledzenia wyrobów tytoniowych Track&Trace, by wyeliminować z obrotu nielegalne wyroby tytoniowe. System wymaga rejestracji producentów, linii produkcyjnych, importerów, dystrybutorów, punktów detalicznych i śledzenia produktów począwszy do fabryki na hurtowniach skończywszy.

 

Po 20 maja będzie problem ze sprzedażą papierosów czytaj tutaj>>

 


Projekt czeka od kwietnia 2018 r.

Podmioty będą musiały rejestrować moment wejścia w posiadanie każdej paczki papierosów, a także wszystkie przemieszczenia tych opakowań, aż do momentu, w którym podmiot przestaje być w posiadaniu tych wyrobów. Sklepy nie będą musiały skanować paczek, ale na przykład już hurtownik zaopatrujący punkt detaliczny musi przesłać do systemu dane na temat każdej dostawy.

Zgodnie z przepisami każdy sklep, który sprzedaje wyroby tytoniowe będzie musiał być zarejestrowany z systemie śledzenia paczek. Takie monitorowanie produktów wymaga istnienia identyfikatora produktu. To kod alfanumeryczny oraz 2D nadrukowany podczas produkcji na paczce papierosów.

Przepisy, które implementują do polskiego prawa przyjęte przez Komisję Europejską akty wykonawcze związane ze śledzeniem ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych, zawiera właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W kwietniu 2018 r. trafił on do konsultacji społecznych, ale do tej pory nie był przedmiotem obrad Rady Ministrów, co jest niezbędne żeby trafił do Sejmu jako projekt ustawy. We wtorek w końcu tym projektem miał zająć się rząd, jednak go nie przyjął. Nie podano informacji dlaczego i co dalej się z nim stanie.

To zła wiadomość dla producentów papierosów, bo czas nagli. Jeśli po 20 maja br. nie będą spełnić wymagań unijnej regulacji, nie będzie można sprzedać żadnej nowej paczki papierosów. Zgodnie z prawem sklepy będą mogły tylko wyprzedać paczki papierosów wyprodukowane do daty wejścia nowych przepisów. Bez funkcjonującego systemu żadna paczka papierosów nie będzie mogła opuścić fabryki.

Wyroby akcyzowe - charakterystyka. Analiza czytaj tutaj>>

 

Notyfikować czy nie?

Nieoficjalnie było wiadomo, że właśnie na posiedzeniu rządu miała zapaść decyzja, czy zawarte w projekcie regulacje muszą być poddane notyfikacji i trzeba będzie je wysłać do instytucji unijnych, by oceniły czy są zgodne z prawem unijnym.

Gdyby się okazało, że notyfikacja jest konieczna, opóźniłoby to procedurę legislacyjną nawet o kilka miesięcy, a to oznacza duże problemy dla branży związane z produkcją wyrobów tytoniowych. Bez tych przepisów nie wiadomo m.in.: jakie maszyny są konieczne do skanowania kodów na paczkach papierosów, ale także jaka instytucja ma wydawać identyfikatory. Zgodnie z unijnymi przepisami, takie kody ma generować jeden podmiot, niezależny od producentów. Powinien on być wyznaczony przez państwo członkowskie najpóźniej do 6 maja 2019. 

Ta instytucja ma być odpowiedzialna również za rejestrację wszystkich podmiotów w systemie – zakładów produkcyjnych, hurtowni, dystrybutorów oraz detalistów.

Mało czasu, zagrożona produkcja

W uzasadnieniu do projektu skierowanego na Radę Ministrów czytamy, że „zawarte w projekcie regulacje stanowią przepisy techniczne w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, dlatego też projekt ustawy podlega procedurze notyfikacji”.

Brak tych przepisów to dla naszej gospodarki to fatalna informacja: Polska to największy producent gotowych wyrobów tytoniowych w Europie. Polski sektor tytoniowy generuje ponad 24 mld zł wpływów do budżetu (w tym akcyza, VAT, PIT i CIT), co w 2016 r. stanowiło to 8,9 proc. dochodów podatkowych państwa ogółem. Zatrudnia 560 tys. osób całkowicie lub częściowo związanych z tym sektorem. Produkujemy ponad 175 mld sztuk papierosów i 27 tys. ton tytoniu do palenia. (dane z 2016 r.).