Celem kampanii społecznej „Książka na receptę. Recepta na sukces”, zorganizowanej przez wydawców, księgarzy i bibliotekarzy, jest zbudowanie w polskich rodzinach nawyku czytania i rozmawiania z dziećmi od urodzenia.

- Chcemy to osiągnąć poprzez namówienie pediatrów, neonatologów, by zalecali czytanie książek dzieciom na ulotce, która przypomina receptę– podkreśla Maria Deskur, prezes Zarządu Fundacji Powszechnego Czytania, organizatora akcji ‘Książka na receptę. Recepta na sukces”. – W ramach akcji chcemy mówić także o tym, że warto czytać dzieciom na głos już od pierwszych miesięcy życia. Badania dowodzą, że czytanie książek także małym dzieciom ma korzystny wpływ na ich rozwój - mówi.

Maria Deskur podkreśla, że ważne jest to, w jaki sposób czytamy. Najlepsza metoda to „czytanie dialogowe”, które polega na zachęcaniu dzieci do odpowiadania na pytania, komentowania wydarzeń czy rozwijania wątków. W badaniach stwierdzono, że jeśli czytanie jest wzmocnione przez interakcję z dzieckiem polegającą na zadawaniu pytań, to wpływ na rozwój umiejętności językowych dziecka jest większy.  

Mamy rekordowo dużo cięć cesarskich w Polsce - czytaj tutaj>>

 


Recepty trafiły do ponad 7 tysięcy pediatrów

Do ponad siedmiu tysięcy pediatrów w Polsce zostały wysłane specjalne ulotki przypominające recepty, informujące o tym, że czytanie wspiera rozwój małego dziecka. Mają je otrzymać rodzice podczas rozmowy z lekarzem. Specjalista ma także powiedzieć o zaletach głośnego czytania dziecku. Dzieci otrzymają naklejki z hasłem „Poczytaj mi, proszę”.

- Teraz pediatrzy będą zachęcać do czytania. A dlaczego? – pyta prof. Piotr Albrecht, pediatra i gastroenterolog. - Głównie dlatego, że to rzecz niezwykle rozwijająca dzieci, stymulująca ich intelektualnie, poprawiająca zdolności mówienia i, co bardzo ważne, poprawiająca tak zwaną inteligencję emocjonalną.

Akcja ma przypomnieć to, że warto wspierając rozwój dzieci czytać im 20 minut dziennie. Badania dowodzą, że jeśli dzieciom się czyta regularnie, to łatwiej radzą sobie z lękiem przed chwilami bez rodziców, mają większą umiejętność skupienia uwagi oraz rzadziej wykazują agresję oraz szybciej osiągają gotowość szkolną.

Wykazano w badaniach, że dzieci, którym czyta się regularnie od pierwszych miesięcy życia i z którymi się rozmawia:

  • mają większe bierne i czynne kompetencje językowe – ich rozwój językowy jest szybszy.
  • szybciej rozwijają kompetencje społeczne – zabawy z innymi dziećmi, radzenie sobie bez rodziców, umiejętność skupienia uwagi, mniejsza nadreaktywność i mniejsza destrukcyjność/agresywność.
  • lepiej, stabilniej, rozwijają się emocjonalnie – kontakt z książką otwiera dziecko na myśli, pragnienia, emocje, plany innych ludzi, pomaga zrozumieć własne, pomaga otwierać się na cudze.

Miało być za darmo, a rodzice mają płacić za pościel i łóżko w szpitalu - czytaj tutaj>>

 

Kto organizuje kampanię?

„Książka na receptą. Recepta na sukces” to akcja zrzeszenia kilkunastu wydawnictw. Współpracują z Instytutem Książki, Biblioteką Narodową, Polską Izbą Książki. Chęć współpracy przy projekcje zgłosiło też Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Partnerem merytorycznym akcji jest „Medycyna Praktyczna”, renomowane polskie wydawnictwo medyczne. Patronatów udzielili: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

W ramach projektu „Książka na receptę. Recepta na sukces” powstaną plakaty do powieszenia w przychodniach, ulotki do rozłożenia w poczekalniach. Więcej informacji o akcji można znaleźć na stroni ksiazkanarecepte.pl.