Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, przedłożony przez ministra zdrowia.

Wystawią e-skierowanie, ale nie na każde badanie czytaj tutaj>>

Zmiany, które zakłada projekt wiążą się z trwającym pilotażem e-skierowania oraz wpisują się w działania Ministerstwa Zdrowia dotyczące skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 


Tylko niektóre dokumenty w wersji elektronicznej

Projekt modyfikuje przepisy dotyczące wystawiania i realizowania e-skierowań oraz korzystania z nich przez pacjentów. Doprecyzowuje jakie dokumenty mają być obsługiwane w postaci elektronicznej oraz określa katalog przypadków, w których skierowanie będzie wystawione w postaci papierowej (chodzi np. o pacjenta o nieustalonej tożsamości, lekarza z innego państwa Unii Europejskiej, brak dostępu do systemu).

Projekt przynosi także zmiany w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące list oczekujących. Jednym z nowych zadań dla placówek medycznych będzie przekazywanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ) informacji istotnych z punktu widzenia zapewniania dostępności świadczeń medycznych.

Na NFZ nakłada się obowiązek informowania pacjentów o terminie nadchodzących wizyt objętych tzw. kolejkami centralnymi, np. przez wysłanie wiadomości SMS.

Obecnie, w przypadku odwołania wizyty, przepisy przewidują konieczność zaproponowania zwolnionego terminu kolejnemu pacjentowi z listy, który często – ze względu na bliskość swojego terminu – nie jest zainteresowany skorzystaniem z tej możliwości, a w efekcie zwolniony termin często pozostaje niewykorzystany.

Projekt zawiera rozwiązanie, które umożliwi zaproponowanie wizyty w tym terminie dowolnemu pacjentowi, dla którego pierwotny termin przypada w okresie od 7 do 30 dni od terminu zwolnionego.

Czy przepisy pozwalają na odbieranie od pacjentów zgody na wpisanie do kolejki oczekujących na świadczenie czytaj tutaj>>

Więcej danych o kolejkach

Projekt rozszerza także dane dotyczące kolejek, które będą musiały do NFZ sprawozdawać lecznice.

Zakłada rewolucję, jeśli chodzi o przygotowywanie list oczekujących. Do tej pory lecznice podawały dane o pacjentach zapisanych pierwszy raz. Teraz w harmonogramie przyjęć mają rejestrować dane dotyczące wszystkich osób oczekujących na świadczenie niezależnie od powodu oczekiwania, czyli także pacjentów przyjętych na bieżąco, kontynuujących leczenie oraz osób mających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością lub w trybie nagłym.

Lecznice będą musiały także informować o nadchodzącym terminie wizyty przez Narodowy Fundusz Zdrowia ma służyć ograniczeniu liczby wizyt, które nie zostały odwołane.

 

Pieniądze dla aptekarzy

Projekt przewiduje także zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Pozwolą one na wsparcie dokonanych w 2018 r. zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do podłączenia do systemu P1 placówek aptecznych.

15 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla aptekarzy czytaj tutaj>>

To ma wspierać wypełnienie obowiązku określonego w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z którym wszystkie apteki i punkty apteczne zobowiązane są do podłączenia do systemu P1 nie później niż 31 grudnia 2018 r., a także obowiązku dotyczącego elektronicznego otaksowywania od recept, w tym recept w postaci papierowej, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.