Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizację projektów przewidujących szkolenia pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Jak podaje resort okres naboru wniosków jest planowany do 28 czerwca 2019 r., a realizacja projektów od października 2019 r. Zgodnie z planami Ministerstwa Zdrowia, w ramach projektów wsparcie zostanie skierowane do grupy 1000 osób. Ogłoszenie o konkursie i jego regulamin można znaleźć pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/1-221/.

Psychoterapeuci: Nowy zawód spowoduje chaos i ograniczy dostęp - czytaj tutaj>>

 

Szkolenia kadr i kursy

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie na projekty (POWER 5.4), które przewidują szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie:

  • psychologii klinicznej – blok podstawowy i szczegółowy blok specjalistyczny dzieci i młodzieży,
  • psychoterapii dzieci i młodzieży,
  • terapii środowiskowej dzieci i młodzieży,
  • inne kursy lub szkolenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających specjalizacje w dziedzinie: pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny rodzinnej, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii dziecięcej, medycyny paliatywnej.


Trzeba zmienić cały system opieki nad dziećmi w kryzysie - czytaj tutaj>>

Nowa specjalizacja już jest 

Przypomnijmy, że na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2019, poz. 226). wprowadzono już nową specjalizację – psychoterapia dzieci i młodzieży

1 kwietnia 2019 r. na stanowisko krajowego konsultanta powołana została dr Agnieszka Słopień. Jak podaje resort zdrowia teraz trwają prace nad opracowaniem programu specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży oraz przygotowaniem zasad dotyczących akredytacji ośrodków prowadzących specjalizację.

Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji została włączona kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”. Z nowym programem specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży można zapoznać się na stronie internetowej: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/programy/.