Informacja o projektowanych zmianach została zamieszczona w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zakładany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał tego roku. Wyjaśniając potrzebę wprowadzenia planowanych rozwiązań wskazano, że choroby nowotworowe stanowią istotny i narastający problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa.

Przypomniano, że prognozy na najbliższe lata wskazują, że liczba zachorowań i zgonów na nowotwory będzie wzrastać, dlatego konieczne jest prowadzenie działań, które pomogą skuteczniej i szybciej pokonać chorobę. 

"Wyniki badań i praktyka pokazują, że najlepsza efektywność leczenia osiągana jest w krajach, w których nowotwory diagnozowane są we wczesnym etapie rozwoju i gdzie istnieje dostęp do najnowszych terapii oraz opieki o wysokiej jakości. W celu osiągnięcia takiego stanu w Rzeczypospolitej Polskiej, należy zapewnić m.in. sprawną organizację działań profilaktycznych, badań przesiewowych, odpowiednie kształcenie kadr, optymalizację procesu diagnostyczno-terapeutycznego czy prowadzenie innowacyjnych badań w obszarze chorób nowotworowych" - wskazano w materiale zawartym w wykazie prac rządu.

 

Ponad 800 mln zł dla Centrum Onkologii w Warszawie - czytaj tutaj>>

 

Realizacja Narodowej Strategii

Dlatego też – jak oceniono - konieczne jest wykonywanie w sposób ciągły zadań szczególnie ważnych do planowania i realizacji polityki państwa. Chodzi m.in. o koordynację realizacji i monitorowania wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej; opracowywanie standardów i wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego oraz organizacyjno-jakościowego w onkologii; profilaktykę pierwotną nowotworów; profilaktykę wtórną; prowadzenie Krajowego Rejestru Nowotworów; współpracę analityczną w zakresie wyceny świadczeń onkologicznych z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia oraz rozwijanie współpracy naukowej i międzynarodowej.

Powyższe zadania - jak podniesiono - powinny być realizowane przez "wiodący ośrodek onkologiczny, który posiada odpowiednie doświadczenie i potencjał w tym obszarze". Takim ośrodkiem – jak oceniono - jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwane Centrum Onkologii.

W nazwie "narodowy"

Centrum Onkologii jest instytutem badawczym, który oprócz działalności naukowej, polegającej m.in. na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze chorób nowotworowych (przede wszystkim badań nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób nowotworowych oraz nad nowymi metodami diagnostyki i leczenia), uczestniczy w systemie ochrony zdrowia poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym obszarze.

W związku z powierzeniem Centrum Onkologii realizacji tych szczególnych zadań, zasadne jest odzwierciedlenie tego w jego nazwie. W materiałach wskazano, że aby podkreślić ogólnokrajowy charakter wykonywanych przez Centrum Onkologii zadań oraz wskazać na rolę jaką ma odgrywać, zasadne jest dodanie w nazwie jednostki określenia "narodowy".

Natomiast, aby wyróżnić Centrum Onkologii spośród innych pełnoprofilowych szpitali w kraju noszących nazwę "Centrum Onkologii", właściwe wydaje się - jak zapisano - zastąpienie określenia "Centrum Onkologii" przez "Instytut Onkologii". Jednocześnie pozostawiając patronat Marii Skłodowskiej-Curie. Dotychczasowa nazwa Centrum Onkologii ma zostać zastąpiona nazwą: "Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie".

Dodatkowo, po przyznaniu Centrum Onkologii statusu państwowego instytutu badawczego, do nazwy dodane zostanie określenie "Państwowy Instytut Badawczy".

W materiałach podkreślono, że "zmiana wpisuje się w zapowiedź z exposé Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w zakresie budowy Narodowego Instytutu Onkologii +(…) który będzie nie tylko miejscem, gdzie skutecznie leczy się nowotwory, ale również prowadzi się nowoczesne badania i terapię (…)+ i będzie uzupełnieniem podejmowanych do tej pory działań, tj. utworzeniem Krajowej Sieci Onkologicznej i procedowaniem aktu prawnego ustanawiającego Narodową Strategię Onkologiczną".