- W celu odciążenia lekarzy jest intencja, by poszerzyć uprawnienia asystentów medycznych tak, by takie osoby mogły, o ile się lekarz na to zdecyduje, wystawiać także inne rodzaje dokumentacji, w tym także dokumentację medyczną – mówiła Agnieszka Kister, dyrektor Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w ubiegłym tygodniu w Katowicach.

Czy dokumenty z elektronicznej dokumentacji medycznej trzeba drukować - czytaj tutaj>>

Projekt o uproszczeniu elektronicznej dokumentacji

Dyrektor Kinster zapowiedziała także, że resort tworzy ustawę o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Przypomnijmy, że w rozmowie z Prawo.pl wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podał, że projekt o EDM ma być gotowy w pierwszym kwartale tego roku.

- W tym projekcie pokażemy jak widzimy prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Zaproponujemy zmiany w dokumentacji papierowej tak, aby było mniej biurokracji -  zapowiadał Cieszyński.

 


Natomiast dyrektor Kinster podała, że jedną ze spraw, które będą chcieli doprecyzować w tym projekcie będzie tworzenie repozytoriów.  - Nie chcemy wszystkich zmuszać do tworzenia własnych repozytoriów. Bardziej szukamy innych możliwości, np. rozwiązań chmurowych, repozytoria powstają w ramach platform regionalnych, zastanawiamy się na ile z tego, będzie można korzystać – mówiła.

Szefowa biura zajmującego się E-zdrowiem podała także, że w tym roku na dofinansowanie procesu informatyzacji placówek medycznych mają 20 mln zł. Dodała, że właśnie opracowują zasady podziału tej puli pieniędzy. Wkrótce mają podać szczegóły.

Chętnych jest mnóstwo, bo do końca roku niemal wszystkie placówki mające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia będą musiały prowadzić dokumentację medyczną w formie elektronicznej.

W ubiegłym roku ministerstwo zdrowia dofinansowało zakup stanowisk komputerowych oraz oprogramowania w gabinetach lekarskich w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Przeznaczyło na to ok. 50 mln zł.

Aptekarze też mogli otrzymać pieniądze na informatyzację placówek. W sumie na ten cel przekazano 15 mln zł. Farmaceuci mogli otrzymać takie wsparcie w związku z tym, że od 1 stycznia 2019 r. wszystkie apteki muszą być gotowe do wystawienia e-recepty.