1 marca br. weszły w życie przepisy, które miały ułatwić młodym sportowcom i ich rodzicom uzyskanie zaświadczenie lekarskie o ich stanie zdrowia. Mieli je wydawać już nie tylko lekarze medycy sportowej, ale także lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Kolejne ułatwienie to ograniczenie częstotliwości badań - z dwóch w roku do jednego. To efekt zmian wprowadzonych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 lutego 2019 r. nowelizującego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Lekarze rodzinni skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia uważają, że przez błąd Ministerstwa Zdrowia, mimo zmiany przepisów, wciąż nie mogą sami wydawać orzeczeń o stanie zdrowia i muszą kierować młodych sportowców na konsultację specjalistyczną do poradni medycyny sportowej. Skierowali w tej sprawie specjalne pismo do ministra zdrowia.

 


Wskazują w nim, że błąd popełniony przez Ministerstwo Zdrowia na etapie uzgodnień międzyresortowych ustawy o sporcie polega na tym, że wpisano do ustawy delegację do wydawania orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia do uprawiania sportu bez zdefiniowania w niej, jaki rodzaj aktywności fizycznej jest uprawianiem sportu, a jaki jest jedynie rekreacją. Każdy rodzaj aktywności fizycznej wykraczający poza ramy programu edukacji szkolnej jest teraz sportem.

- Konieczna jest zatem pilna zmiana, nie rozporządzeń ministerialnych, ale ustaw - tej o sporcie oraz tej o oświacie, tak aby nie każda aktywność fizyczna była uprawianiem sportu, do którego potrzebne jest orzeczenie lekarskie - pisze do ministra PPOZ i zwraca uwagę, że wówczas do podejmowania ćwiczeń, które nie są sportem, wystarczy informacja o stanie zdrowia, wynikająca z badań bilansowych do 18 roku życia oraz oświadczenie złożone przez osobę pełnoletnią lub opiekuna prawnego w przypadku osoby nieletniej, jeśli złożenia takiego oświadczenia domagał się będzie organizator zajęć.

 


 

PPOZ podkreśla, że do czasu wprowadzenia zmian lekarze rodzinni będą zmuszeni każdego zgłaszającego się po orzeczenie lekarskie traktować jako sportowca, zgodnie z obecną literą prawa i przed jego wydaniem kierować będą młodych sportowców na konsultację specjalistyczną do poradni medycyny sportowej.

To nie jest pierwszy głos lekarzy rodzinnych skupionych wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w sprawie wystawiania zaświadczeń młodym sportowcom. Już w styczniu stanowczo sprzeciwiali się temu obowiązkowi.