W Białej Rawskiej rozpoczął się XIX Kongres Gmin Wiejskich – doroczne spotkanie przedstawicieli najmniejszych samorządów. Pierwszy dzień odbędzie pod hasłem ochrony środowiska. Gminy wiejskie podkreślają, że ciągłe dopracowywanie regulacji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, przy równoczesnym gwałtownym wzroście kosztów, susza i jej konsekwencje (m.in. zaopatrzenie w wodę), nierozwiązane problemy z gospodarką ściekową, wzrost cen energii - to tylko niektóre z problemów.

 

To ważne dla mieszkańców zagadnienia, które mają wpływ na jakość życia na obszarach wiejskich. Mimo wieloletnich wysiłków i istotnych osiągnięć związanych z ochroną środowiska, przed gminami  ciągle stoją duże wyzwania.

Finanse na drugi dzień

Po ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym omawiana była sytuacja finansowa samorządów, ZGW RP podjął decyzję o przeprowadzeniu na Kongresie specjalnej debaty o finansach gminnych, szczególnie mając na uwadze m.in. planowane zmniejszenie dochodów z podatku PIT, szybki wzrost wydatków bieżących, finansowanie podwyżek nauczycieli.

Jak nam powiedział przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Krzysztof Iwaniuk, małe miasteczka i gminy wiejskie są w najtrudniejszej sytuacji, bo nie mają nadwyżki w swoich budżetach. – Jak się nie ma nadwyżki, to nie ma samorządności – zaznacza. Jak dodaje, jeśli nie ma środków na zapewnianie elementarnych potrzeb mieszkańców, to trudno rozmawiać z radnymi i realizować zadania.

Czytaj też: Samorządy bez budżetów i inwestycji 

Głównym celem spotkania jest wsparcie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w zakresie tematów poruszanych podczas kongresu. Organizatorzy chcą przybliżyć aktualną wiedzę o przyjmowanych i planowanych zmianach legislacyjnych. Zależy im na wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami, przyjęciu wniosków, które mogą pomóc ministerstwom i instytucjom do wypracowania jeszcze bardziej efektywnych i dopasowanych do specyfiki obszarów wiejskich regulacji i niezbędnych działań wspierających.

Do udziału w debatach zaproszeni zostali przedstawiciele odpowiednich departamentów Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Energii. W realizację Kongresu aktywnie włączone są również inne instytucje, m.in.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Udział przedstawicieli tych resortów i instytucji gwarantuje konstruktywną dyskusję i liczymy, że wnioski będą miały przełożenie na tworzenie lepszych warunków do realizacji gminnych zadań związanych z ochroną środowiska.

Portal Prawo.pl jest wśród patronów medialnych kongresu.