Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest określony w dwudziestu dwóch kategoriach zaszeregowania. Jak uzasadniało ministerstwo pracy w uzasadnieniu projektu, zmiany mają związek ze wzrostem określanej przez rząd płacy minimalnej, aktualnie 2800 zł, a od stycznia 2022 r. – 3010 zł. Resort zaznacza przy tym, że minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy nie jest tożsamy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

 - Minimalne wynagrodzenie za prace nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym m.in. premie i dodatki – wskazuje ministerstwo.

Resort przypomina też, że pracodawca samorządowy ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracownikom w taki sposób, aby jego wysokość nie była niższa od obowiązującej wysokości płacy minimalnej.

W ocenie ministerstwa zmiana przepisów rozporządzenia nie przyniesie skutków finansowych dla samorządów. Ministerstwo wskazuje, że pracodawcy  od  1  stycznia  2021  r.  zobowiązani  byli  do  ustalenia  pracownikom  wynagrodzeń co najmniej  w wysokości 2 800 zł,  tj. kwoty minimalnego wynagrodzenia  za pracę. Proponowane  kwoty  minimalnego  poziomu  wynagrodzenia  zasadniczego  dla  pracowników  zatrudnionych  na  podstawie  umowy  o  pracę  określone są poniżej kwoty  2 800 zł  (kat.  I-XIX). 

Ministerstwo uzasadnia, że wprowadzenie podwyższonych kwot  minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego może spowodować jedynie zmianę struktury  wynagrodzenia,  jeżeli  pracodawca  ustali wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie; ewentualne zmiany wynagrodzeń nastąpią w ramach środków posiadanych przez jednostki.

Sejm uznał część poprawek Senatu do ustawy o wyższych wynagrodzeniach prezydenta i samorządowców>>
 

Nowela wprowadza nowe kwoty w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych

I - 2000 zł

II  - 2020 zł

III  - 2040 zł

IV  - 2070 zł

V  - 2100 zł

VI  - 2130 zł

VII  - 2160 zł

VIII  - 2190 zł

IX  - 2220 zł

X  - 2250 zł

XI  - 2280 zł

XII  - 2310 zł

XIII  - 2340 zł

XIV  - 2370 zł

XV  - 2400 zł

XVI  - 2440 zł

XVII  - 2500 zł

XVIII  - 2600 zł

XIX  - 2700 zł

XX  - 2900 zł

XXI -  3100 zł

XXII  - 3300 zł

 

Intendent łatwej uzyska awans

Znowelizowane rozporządzenie przenosi też stanowisko starszy intendent z grupy stanowisk urzędniczych do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi w celu umożliwienia przeprowadzania awansu wewnętrznego ze stanowiska intendent. Intendent zachowa dotychczasową VI minimalną kategorią zaszeregowania oraz dotychczasowymi minimalnymi wymaganiami w zakresie wykształcenia i stażu pracy, tj. wykształcenie wyższe bez stażu pracy lub wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy.

Nowela przywraca dla stanowiska palacz c.o. możliwość posiadania wykształcenia podstawowego. Uzupełnia również katalog stanowisk w grupie „stanowiska pomocnicze i obsługi” o stanowiska kierowca-operator maszyn specjalnych oraz kierowca ciągnika (obecnie stanowiska te określone są jedynie dla samorządowych jednostek organizacyjnych).

Znowelizowane rozporządzenie przeredagowuje też przepisy tak aby nie było wątpliwości, że jest stanowisko ‘sprzątaczka” i nie jest ono stanowiskiem starsza sprzątaczka. Taka wątpliwość powstała w wyniku połączenia w obowiązującym rozporządzeniu stanowisk występujących poprzednio w dwóch liczbach porządkowych.